สตาร์บัคส์ ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Corporate Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จาก TMA ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และเหมาะสมเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้ โดยคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สตาร์บัคส์ ประเทศไทย และพาร์ทเนอร์ของเราทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)  เราตั้งใจดำเนินธุรกิจตามพันธกิจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับผู้คนและโลกของเราอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการที่คำนึงถึงความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พาร์ทเนอร์ (พนักงาน) พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะชุมชนชาวไร่กาแฟ และประชาชนท้องถิ่น ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟ นวัตกรรมต่างๆ พร้อมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ และตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็น “Third Place” หรือ “บ้านหลังที่สาม” ของทุกคนได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสตาร์บัคส์จะเติบโตคู่กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน”

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards นี้ จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่มจากการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศ (Thailand Corporate Excellence Survey) เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร และเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเหมาะสมที่จะเป็นองค์กรต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง