“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม

จากความเชื่อมั่นใน “พลังคน” ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ต่อยอดสู่ “พลังความร่วมมือ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมในทุกย่างก้าว รวมพลังคนไทยร่วมเดินวิ่งการกุศลผ่านกิจกรรม “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นำเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท จากการลงทะเบียนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมสมทบเพิ่มอีก 7 เท่า มอบแก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในก้าวเดินถัดไปที่ไม่หยุดยั้งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมในทุกโอกาส โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งพนักงานเชฟรอน ภาคีเครือข่าย และบุคคลทั่วไป รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานและเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมวิ่งพร้อมกันในกิจกรรม 

รวม “พลังคนไทย” มอบ “พลังชีวิต” ให้น้อง 

ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เชฟรอนเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาวะกายใจของคนไทยให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ยั่งยืน ดังนั้น นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้จะมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรมแล้วเชฟรอนยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นผ่านการออกกำลังกายเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้สังคมอีกด้วย 

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอดการเดินทาง 60 ปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในก้าวเดินถัดไป เรายังคงเดินหน้าภารกิจส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้น อย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมทุกมิติต่อไปดังเช่นกิจกรรมในวันนี้ การสนับสนุนของทุกท่านจะเป็นประโยชน์กับการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วย รวมถึงเป็นประโยชน์กับการพัฒนาและวิจัยของคณะแพทย์

เพื่อการพัฒนาวิธีการรักษาและป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมในเด็กในอนาคตต่อไป”

ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจสำคัญตลอด ทศวรรษที่ผ่านมาของเชฟรอน คือการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้คนในชุมชน โดยทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการเพื่อสังคมหลายร้อยโครงการ ภายใต้กลยุทธ์ 4E’s คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในทุกโอกาส เพื่อขับเคลื่อนการสร้างประโยชน์ต่อสังคม สะท้อน

หัวใจสำคัญอันเป็นวิถีการปฏิบัติของเชฟรอน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของศิริราชมูลนิธิ ผมขอขอบคุณเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านสุขภาวะของคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งโรคพันธุกรรมเป็นโรคที่ซับซ้อน สามารถถ่ายทอดภายในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้ ดังนั้นการที่เชฟรอนสนับสนุนด้านการวิจัยและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แก่ครอบครัวผู้ป่วย จะยิ่งช่วยให้วงการแพทย์ไทยต่อยอดการค้นคว้าเพื่อรักษาและป้องกันก่อนเกิดโรคพันธุกรรมในเด็กได้อย่างก้าวไกล อีกทั้งช่วยมอบอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเยาวชนไทยอีกหลายชีวิตที่จะเติบโตมาเป็นหนึ่งในพลังของสังคม” 

สำหรับประเภทการวิ่งจะแบ่งเป็นฟันรัน (Fun run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร และมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย 60 คนแรกของการวิ่งมินิมาราธอน

จะได้รับบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังแบ่งเป็นหลากหลายโซนให้ผู้เข้าร่วมได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็น Food Zone พร้อมซุ้มอาหารหลากหลาย Family Zone กับกิจกรรมระบายสีถุงผ้าลดการใช้ขยะพลาสติก ไปจนถึง Donation Zone ที่เปิดให้ร่วมบริจาคอุปกรณ์เพื่อการกีฬาสภาพดีแบ่งปันแก่เหล่าน้องๆ ในต่างจังหวัด และสุดท้ายกับ Fun Zone ที่รวบรวมเกมแสนสนุกมากมาย ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง Moderndog นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำพันธกิจ

สร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อม เสื้อวิ่งในงานได้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และเหรียญที่ระลึกสามารถนำไปใช้รองแก้วได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ กิจกรรม “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” ถือเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำหัวใจสำคัญกับการสร้าง “พลังความร่วมมือ” ทั้งจากภายในองค์กรถ่ายทอดสู่ภายนอก เพื่อยืนหยัดมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยในก้าวเดินของทศวรรษถัดไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน