เคพีไอจับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้า โครงการ“ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน”  รับนักท่องเที่ยวสายชมธรรมชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หนุนนโยบายภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสานต่อ“โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน”ด้วยแผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน (Thai National Parks PA) ที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไทยให้ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเที่ยวชมอุทยาน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองนาน7 วัน แผนประกันภัยนี้ยังตอบรับกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

สุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า กรุงไทยพานิชประกันภัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยและได้ให้เกียรติกับบริษัทฯเข้าร่วมเพื่อจัดทำ“โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” เพื่อดูแลรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศ และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

แผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยานได้ออกแบบมาเพื่อดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดย กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ เคพีไอ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในปี2566นี้ อีกกว่า20ล้านคน ตามคาดการณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติโดยเคพีไอ ได้วางแผนที่จะอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในหลายๆ ด้านเช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Hospital Care Service 24 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ โรงพยาบาล ในเครือข่ายกว่า 370 แห่ง ทั่วประเทศ หรือ บริการรับแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kpi.co.th” สุชาวดี แสงอนงค์ กล่าว

โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560จนถึงปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา5 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่สนใจทำประกันอุบัติเหตุ ณ เขตพื้นที่อุทยาน55แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 9แสนรายนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน” ถือเป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นอย่างมากที่จะให้การดูแลแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและ 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (จำกัด) มหาชนก็ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้รับเสียงตอบรับดีมากจากนักท่องเที่ยว และในปี 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานสูงขึ้นเป็น 100% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมียอดนักท่องเที่ยวประมาณ 11.5 ล้านคน

ในทุกๆ พื้นที่อุทยานมักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจมากที่สุด ประกอบกับหลังสถานการณ์โควิด-19 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านความเชื่อและศรัทธาต่างๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทางกรมอุทยานและบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จึงร่วมมือกันเพื่อสานต่อให้โครงการนี้ยั่งยืนต่อไป” นายรัชฎา กล่าวเสริม

สำหรับแผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน ภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน”จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลรวมถึงกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 3 – 60 ปี มีระยะเวลาคุ้มครองนาน7 วัน นับตั้งแต่ได้รับตราประทับการเข้าชมอุทยานฯ โดย มีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเพียง 10 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ่ายค่าเบี้ยฯ ในราคา 40 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 400,000 บาท และสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายได้กว่า 370 แห่งทั่วประเทศ

ใครที่ชอบท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ จะเที่ยวแบบสบายๆ เที่ยวแบบผจญภัยหรือเที่ยวแบบสายมู ก็สามารถขอซื้อ “ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน” ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ “ท่องเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจ เมื่อไปอุทยาน” เคพีไอ ใส่ใจคุณ ทุกทริปทั่วไทย