กสิกรไทยร่วมลงทุนใน “เงินเทอร์โบ” หนุนคนตัวเล็กในชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงินในวงกว้าง ให้เติบโตยั่งยืน

กสิกรไทยหนุนผู้ให้บริการทางการเงินกับลูกค้ารายย่อย ช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงบริการทางการเงินในวงกว้าง โดยการเข้าลงทุนใน บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (“เงินเทอร์โบ”) พร้อมเข้าถือหุ้น 11.111 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 เสริมแกร่งเงินเทอร์โบ เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อดิจิทัล นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อให้คนตัวเล็กในชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบมากยิ่งขึ้น  ชูจุดเด่นเป็นบริษัทที่มีการเติบโตดี มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน ช่วยให้อนุมัติได้รวดเร็ว ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายในวัน ด้านเงินเทอร์โบ ตั้งเป้า ปี 2566 ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,000 สาขา พร้อมตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อคงค้างกว่า 12,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 50

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารเดินหน้าโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้แก่คนไทยในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานเอาความเป็น  ชาเลนเจอร์แบงก์’ เข้ามาในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ ของธนาคาร รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพการให้บริการสินเชื่อสำหรัคนตัวเล็ก ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด จำนวน 11.111 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเงินเทอร์โบในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อดิจิทัล นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยธนาคารเห็นพัฒนาการของเงินเทอร์โบตลอดช่วงที่ผ่านมา และเล็งเห็นศักยภาพของเงินเทอร์โบในการเติบโตในอนาคต อีกทั้งเงินเทอร์โบยังเป็นบริษัองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีบุคลากรคุณภาพร่วมงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความคล่องตัว และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันที่สูงและโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยดำเนินการลงทุนครั้งนี้ ผ่านบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารกสิกรไทย 

นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวโน้มตลาดสินเชื่อรายย่อยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเงินเทอร์โบในการให้บริการทางการเงินกับลูกค้ารายย่อยในชุมชนนั้นมีศักยภาพเติบโตอีกมากจากการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ โดยเงินเทอร์โบเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรรุ่นใหม่และผู้บริหารมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาในการทำงานในหลากหลายระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า  ความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุน ทำให้เงินเทอร์โบสามารถให้บริการทางการเงินที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว สะดวก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด การที่เงินเทอร์โบได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเงินเทอร์โบจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้เงินเทอร์โบสามารถส่งมอบบริการทางการเงินสำหรับคนตัเล็กได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น  โดยในปี  2566 นี้ เงินเทอร์โบมีเป้าหมายระยะสั้นในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,000 สาขา และตั้งเป้าสินเชื่อคงค้างรวมกว่า 12,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 50จากปี 2565 นอกจากนี้เงินเทอร์โบยังเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมากในหลากหลายตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายย่อยชั้นนำของประเทศ