ประเมินเถ้าแก่น้อย

สันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารของสิงห์ มองการแข่งขันในตลาดสาหร่าย และกลยุทธ์การตลาดของเถ้าแก่น้อย หมายเลขหนึ่งของตลาดสาหร่ายในบ้านเราขณะนี้