กรุงเทพประกันชีวิต ถวายรายได้จากการจัดสร้างพระไพรีพินาศ สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมถวายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดสร้าง พระไพรีพินาศ พระพุทธรูปบูชา จำนวน 999 องค์ และพระกริ่ง 2,999 องค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปีของการก่อตั้งบริษัท รวม 1,300,000 บาท แด่ พระครูวัชระวรธรรม (จตุรงค์ ติสโร) เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบต่อให้เจริญสถาพรต่อไป