‘ช้อปปี้’ แปลงโฉมกล่องพัสดุใช้แล้วสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จากกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ส่งมอบให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ที่ ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทในเครือฯไม่ว่าจะเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Shopee Xpress ร่วมกันนำกล่องพัสดุมารีไซเคิล แปลงโฉมเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นวางหนังสือที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งมอบมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมี คุณวรินทรทิพย์ ศิริฉัตรชนกกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์และกิจการองค์กร ช้อปปี้ ประเทศไทย (กลาง) คุณพงศ์นรินทร์ ชวนะนิกุล Manager-Recycling Business Development บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นผู้แทนมอบชั้นวางหนังสือจากกล่องพัสดุรีไซเคิลให้กับ ตัวแทนรับมอบคุณจันทิรา สมบุญเกิด รองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ขวา)

สำหรับโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืนริเริ่มด้วยพันธกิจขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม โดยช้อปปี้เชื่อว่าทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีให้เกิดความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่ช้อปปี้ให้ความสำคัญ โดยเริ่มส่งผ่านแนวคิดนี้ผ่านโครงการที่ช้อปปี้ได้ริเริ่มเพื่อสังคมต่างๆ โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนสังคมและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในทุกสถานการณ์ ให้ผู้ใช้งาน แบรนด์ พันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน

ติดตามรายละเอียดโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืนได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-together