ศูนย์วิจัยในอังกฤษชี้ภายในปี 2027 เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่อันดับ 24 ของโลกได้

ภาพจาก Shutterstock

CEBR ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศอังกฤษ ได้ออกรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกออกมา ซึ่งรายงานดังกล่าววิเคราะห์เศรษฐกิจไทยว่าในปี 2027 ขนาดเศรษฐกิจไทยจะมีขนาดใหญ่อันดับ 24 ของโลกได้ อย่างไรก็ดีรายงานดังกล่าวมองถึงปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบของไทยที่อาจเป็นปัญหาระยะยาวได้

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Centre for Economics and Business Research) หรือ CEBR ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษได้ออกรายงาน World Economic League Table ซึ่งวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ในรายงานดังกล่าวชี้ว่าในปี 2027 เศรษฐกิจไทยจะมีขนาดใหญ่ติดอันดับ 24 ของโลกได้

รายงานของ CEBR ได้กล่าวถึงการพัฒนาของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี 1986 จนถึงปี 2019 เศรษฐกิจไทยได้เติบโตมาโดยตลอด โดยอัตราส่วนประชากรยากจนจากเดิมมีอยู่ที่ 67% นั้นลดลงเหลือแค่ 6.2% เท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้การพัฒนาดังกล่าวหยุดชะงัก

ขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2022 นี้จะเติบโตได้แค่ 2.8% เท่านั้น และมองว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปเติบโตได้เท่ากับก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในปี 2023

อย่างไรก็ดีในบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้ชี้ถึงเรื่องแม้ว่าไทยจะมีอัตราการจ้างงานที่ต่ำ แต่ได้ซ่อนแรงงานไปในภาคเกษตรกรรมที่รายได้น้อย หรือการจ้างงานอื่น ไม่เพียงเท่านี้ไทยนั้นมีเศรษฐกิจนอกระบบ (Shadow Economy) มากถึง 46.2% ของ GDP ไทย ดังนั้นถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจเหล่านี้เข้าสู่ระบบนั้นจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยระยะยาวได้

CEBR ยังวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้เฉลี่ยต่อปี 3.4% ในช่วง 5 ปีหลังจากนี้ ขณะที่ปี 2028 จนถึงปี 2037 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 3% ขณะที่ภายในปี 2027 ขนาดเศรษฐกิจไทยจะใหญ่ติดอันดับ 24 ของโลกและหลังจากนั้นในปี 2032 นั้นขนาดเศรษฐกิจของไทยจะแตะ 1 ล้านล้านเหรียญได้และมีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 25 ของโลก

ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจจากรายงานของ CEBR

  1. CEBR มองว่าภายในปี 2032 ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะใหญ่ติดอันดับ 28 ของโลก และจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2045
  2. คาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบัน CEBR มองว่าเศรษฐกิจจีนจะใหญ่กว่าสหรัฐฯ ได้ภายในปี 2036 และมองว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนื่องจากหันเหความสนใจของประชาชนจากปัญหาในประเทศ แต่มองว่าโอกาสนั้นเป็นไปได้น้อย
  3. อินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของโลกภายในปี 2032
  4. ขนาดเศรษฐกิจของกัมพูชาจะแตะ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ภายในปี 2037
  5. เศรษฐกิจสิงคโปร์ CEBR คาดว่าจะมี GDP เติบโต 5 ปีหลังจากนี้เฉลี่ยต่อปีที่ 2.3% และหลังจากปี 2028 จะเติบโตได้เฉลี่ยต่อปี 2.4% ภายในปี 2037 ขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะใหญ่ติดอันดับ 39 ของโลก