เยาวชนรุ่นใหม่ส่งต่อ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลสู้ภัยหนาว


จากงาน Sustainability Expo 2022 (SX2022) มหกรรมแสดงสินค้าด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้ผ่านไป ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก และหนึ่งไฮไลต์ของงานนี้คือ ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ในงานได้นำตู้รีไซเคิลขวดของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล หรือ TBR มาจัดแสดงและให้ผู้ที่เข้าชมงานได้นำขวดพลาสติกหยอดลงตู้ และวันนี้ขวดพลาสติกเหล่านั้นได้ถูกนำไปผลิตเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ของโครงการการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว โดยได้ส่งมอบให้แก่พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 186 อำเภอ 15 จังหวัด

ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ ทาง ไทยเบฟ ได้นำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ที่ได้รวบรวมจากทั่วประเทศผ่าน โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างถูกวิธี และตั้งใจสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักว่า ถ้ามีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ชุมชนจะได้รับประโยชน์ และสิ่งที่ลงมือทำจะไม่สูญเปล่า โดยทางโครงการฯ ได้นำขวดพลาสติกเหล่านี้ส่งต่อให้กับบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใยเพื่อทอผ้าห่ม ปีละ 7.6 ล้านขวด รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวน 22.8 ล้านขวด เพื่อผลิตเป็น “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก”

โดยขวดพลาสติกบางส่วนที่นำไปผลิตเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกนี้ ได้มาจากการปลูกฝังเยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืนเพื่อโลก” โดยโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการ รีไซเคิลแล้วยังได้คิดกระบวนการต่อยอดในการแนะนำคนที่บ้านและชุมชนให้ร่วมกันแยกขยะอีกด้วย

น้องฟ้าใส-น.ส.พิทยาภรณ์ ผลงาน อายุ 14 ปี ม. 4 โรงเรียนศึกษานารี เผยความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ ได้ความรู้เกี่ยวกับขยะที่นำมารีไซเคิลได้แล้วผลิตเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกสู้ภัยหนาว และสิ่งของอื่นๆ หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปแนะนำคนที่บ้าน ขอบคุณไทยเบฟมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหนูอยากให้โครงการนี้ไปจัดตามโรงเรียนด้วยค่ะ”

น้องคูเปอร์-ด.ช.ณัฐวรรธน์ หมดภัย อายุ 11 ขวบ ป.5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ “ผมเข้าร่วมกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรกครับ กิจกรรมสนุกมากครับ ได้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำดื่มแล้วนำมาผลิตเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ผมอยากให้กิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปจัดที่โรงเรียนด้วยครับ”

นับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชนอย่างยั่งยืน