ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นที่บุคลากรอยากร่วมงานด้วยในกัมพูชา จาก HR Asia

นายฤทธิวุฒิ วัฒนชัย General Manager ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัลองค์กรดีเด่นที่บุคลากรอยากร่วมงานด้วยในประเทศกัมพูชา ประจำปี 2565 (HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2022 (Cambodia Edition)) จัดขึ้นโดย HR Asia สื่อชั้นนำในภูมิภาคซึ่งมอบรางวัลนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย สาขากรุงพนมเปญ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรยอดเยี่ยมด้วยการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งผลักดันการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้ขยายการให้บริการในรูปแบบสาขากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ได้นำรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรฐานของธนาคารในระดับสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้แก่ภาคการเงินของประเทศกัมพูชา แม้ในช่วงที่ผ่านมานี้จะมีปัจจัยเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว แต่สิ่งที่ทำให้ธนาคารสามารถเอาชนะอุปสรรค และความท้าทายได้นั้นคือการมีทีมงานที่มีคุณภาพ โดยธนาคารยึดหลักการดำเนินงานตามแนวคิดในการสร้างให้ธนาคารเป็นเสมือนโลกแห่งการเติบโตอย่างไร้ขอบเขตให้กับพนักงาน (World of Borderless Growth) ผ่านโอกาสในการได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากการลงมือทำงานจริง สร้างโอกาสในการเลือกเส้นทางการเติบโตได้ตามความต้องการของตนเอง และมีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับทีมงานที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน