TSMC เริ่มผลิตชิปเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรจำนวนมากแล้ว ชี้ความต้องการลูกค้าสูง

ภาพจาก Shutterstock

ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากไต้หวันอย่าง TSMC ได้ผลิตชิปด้วยเทคโนโลยีล่าสุด 3 นาโนเมตรให้กับลูกค้าจำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมที่จะสร้างโรงงานผลิตชิปด้วยเทคโลยี 2 นาโนเมตรหลังจากนี้ ขณะเดียวกันประธานบริษัทยืนยันถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการชิปที่มีเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัยที่มีจำนวนมากด้วย

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าวว่า TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกจากไต้หวัน ได้ประกาศความสำเร็จในการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรจำนวนมากเป็นที่สำเร็จแล้ว และบริษัทยังกล่าวว่าเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตหลังจากนี้ หลังจากความต้องการของลูกค้าสูง

ความต้องการชิปที่เทคโนโลยี 3 นาโนเมตรนั้นมาจากเทคโนโลยี 5G ที่ต้องการความรวดเร็วในการประมวลผล รวมถึงชิปประมวลผลที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ชิปของการ์ดจอ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการผลิต 3 นาโนเมตรนี้สามารถลดการใช้พลังงานจากเทคโนโลยี 5 นาโนเมตรถึง 35%

ลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC นั้นต่างต้องการชิปที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น Apple ที่ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดของบริษัท รองลงมาคือ Nvidia และ AMD ที่แต่ละบริษัทต่างรอคิวที่จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดนี้ในการผลิตชิปรุ่นใหม่

ผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากไต้หวันรายนี้มีโรงงานหลักที่มีเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดอยู่ในไต้หวันหลายโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3 นาโนเมตร หรือ 5 นาโนเมตร และมีแผนในการขยายการผลิตชิปออกนอกไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงล่าสุดมีแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตชิปบนทวีปยุโรปอีกด้วย

Mark Liu ประธานของ TSMC ได้กล่าวว่าการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรนี้จะสามารถสร้างสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานซึ่งมีมูลค่าตลาดจากการผลิตชิปรุ่นดังกล่าวนี้มากถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 5 ปี และเขายืนยันถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการชิปที่มีเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัยที่มีจำนวนมากด้วย

ปัจจุบันกำลังการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดนั้นอยู่ในไต้หวันด้วยสัดส่วนมากถึง 90%

ไม่เพียงเท่านี้บริษัทยังเตรียมที่จะผลิตชิปด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตรหลังจากนี้ โดยเตรียมสร้างโรงงานในภาคกลางและภาคเหนือของไต้หวัน และยังยืนยันว่ากำลังการผลิตชิปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดส่วนใหญ่จะยังอยู่ในไต้หวัน ไม่ใช่ที่ต่างประเทศแต่อย่างใด