กิจกรรมอาสาดูแลสวน City Park Volunteer/Nature Walk เชิญชวนคนกรุงฯ มาศึกษาระบบนิเวศและการดูแลรักษาต้นไม้


กิจกรรมอาสาดูแลสวน City Park Volunteer/Nature Walk เชิญชวนคนกรุงฯ มาศึกษาระบบนิเวศและการดูแลรักษาต้นไม้ แล้วช่วยถอนตะปู ทาแผลให้ต้นไม้ในงาน #กรุงเทพดีต่อใจ
ศุกร์ที่ 6 มค.66 ณ สวนเบญจกิติ (บริเวณต้นจามจุรีข้างสกายวอล์ค)
รอบกิจกรรม :: 10.00-12.00 / 14.00-16.00

 

 

อุปกรณ์ :: หมวก / ขวดน้ำดื่มส่วนตัว

ลงทะเบียนกันเลยค่ะ https://greenvolunteer.net/event-list/environmental-activities/3-nature-walk-tree-volunteer-6-65.html