ต้อนรับปีใหม่มาเสริมแรงกายและแรงใจ! ที่งาน “กรุงเทพ ดีต่อใจ”


ต้อนรับปีใหม่มาเสริมแรงกายและแรงใจ! ที่งาน “กรุงเทพ ดีต่อใจ”

.

ช่วยสร้างพลังบวกให้กับทุกคน เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม สามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6-7 มกราคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ


#กรุงเทพดีต่อใจ #สุขแรกแห่งปี #Dhospaak #Advertorial