อาณาจักร Uniqlo ที่ญี่ปุ่น

ชมบรรยากาศร้านยูนิโคล่ในญี่ปุ่น ที่เป็นร่านต้นแบบของสาขาอื่นทั่วโลก ร้านแห่งนี้มีสินค้าทุกประเภท และเป็นร่านที่นักท่องเที่ยว และคนญี่ปุ่นเองต่างเข้ามาซื้อหาสินค้าตลอดวัน