สองนักธุรกิจ Fintech สายบุญ สร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัช ถวายวัดมกุฏฯ มูลค่ากว่า 8 หลัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

สร้างบุญครั้งใหญ่…นางสริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ และ นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ สองนักธุรกิจ Fintech สายบุญ ร่วมสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชถวายแด่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ด้วยปัจจัยกว่า 8 หลัก เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนใกล้เคียงและผู้คนที่มาทำบุญที่วัด ซึ่งการก่อสร้างนี้จะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 ปี โดยมีหลวงพ่อณรงค์เป็นผู้ดูแลควบคุมตลอดการก่อสร้างของบริษัทรับเหมา ทั้งนี้ตัวอาคารมีสองชั้น มีสุขาในตัว 2 ห้อง พร้อมทั้งติดแอร์ทั้งหมดภายในตัวศาลา

นางสริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ เผยว่า “ส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องการทำบุญ ซึ่งการสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัช หรือ (ศาลาที่ 1) ของวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ โดยที่มาของชื่อศาลา มาจากการสนธินามสกุลเก่าของตนเอง และนามสกุลของนายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ จนมาเป็น ลิ่วเฉลิมอภิรัช โดยได้มีการจัดพิธีถวายศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัช ให้แก่วัดมกุฎเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการประดับตกแต่งตัวศาลาด้วยดอกไม้จาก ณ หรีด วัด และมีการเลี้ยงต้นรับแขกด้วยซุ้มเครื่องดื่มและขนมอิ่มบุญกันอย่างทั่วหน้า”

ด้าน นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เล่าว่า “ตนเองเติบโตมาในครอบครัวที่มีศาลาลิ่วเฉลิมวงศ์ ศาลา 2 เป็นศาลาของตระกูล ดังนั้นการสร้างศาลาในครั้งนี้ จึงเป็นการอุทิศให้แก่คุณปู่คุณย่าผู้ล่วงลับ ผู้ที่เคยสร้างศาลาของตระกูลเมื่อครั้งในอดีต ซึ่งถูกใช้งานเพื่อสาธารณะประโยชน์มายาวนานกว่า 50 ปี การสร้างศาลาแห่งใหม่เพิ่ม จึงนับเป็นการสร้างบุญใหญ่เพื่อให้ศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชแห่งนี้ได้เป็นที่ทำบุญและที่พักพิงในวาระสุดท้ายของประชาชนทั่วไปในพึ่งพิงต่อไป นอกจากนั้นยังถือโอกาสอุทิศบุญในครั้งนี้ให้แก่คุณพ่ออนันต์ ลิ่วเฉลิมวงศ์อีกด้วย”

อย่างไรก็ตามการสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชได้มีกัลยาณมิตรร่วมบุญมากมาย อาทิ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมถวายเก้าอี้ภายในศาลาเพื่ออุทิศเป็นสาธารณะประโยชน์ นายธนพล ชีวรัตนพร และนายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ร่วมถวายแอร์ปรับอากาศติดตั้งภายในศาลา, และ กาละแม – พัชรศรี เบญจมาศ ร่วมสมทบทุนกระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น