โลตัส สนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ มอบถังเก็บน้ำให้เกษตรกรชาวเขา พร้อมระบบน้ำเพื่อผลิต เพาะปลูกพืชผลที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

โลตัส โดย นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย มอบถังเก็บน้ำจำนวน 45 ถัง พร้อมระบบน้ำเพื่อการผลิต มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็น โครงการหลวงด้วยน้ำพระราชหฤทัย รัชกาลที่ 9 สู่การสืบสาน รักษา ต่อยอด ในรัชกาลที่ 10 โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงที่มีความร่วมมือกับโลตัสมายาวนานกว่า 28 ปี ผ่านการส่งผลผลิตผักและผลไม้เมืองหนาวจากเกษตรกรชาวเขา มาจำหน่ายที่สาขาของโลตัสทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในเครือข่าย เพื่อต่อยอดการยกระดับคุณภาพการผลิต สนับสนุนระบบน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกและดูแลผลิตผลของเกษตรกรในโครงการหลวง เพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดี และได้ปริมาณที่เพียงพอสร้างรายได้เลี้ยงชีพ ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกรชาวเขาต่อไป

โลตัส สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 โดยเป็นช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพสูงจากโครงการหลวง ผ่านสาขาของโลตัสทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเครือข่ายโครงการหลวงที่มีสมาชิกกว่า 13,000 ราย ล่าสุด โลตัสได้ขยายความร่วมมือโดยเริ่มรับซื้อผลผลิตจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และจัดงานมหกรรมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ และบูธจำหน่ายสินค้าในโลตัส 56 สาขา ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ก.พ. 66