“ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” คำมั่นสัญญาใหม่จากกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปทำในเรื่องสำคัญของชีวิต

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เปิดตัวคำมั่นสัญญาและสโลแกนใหม่ “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ซึ่งจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในเครือกรุงศรี เพื่อต่อยอดแบรนด์กรุงศรีให้สอดคล้องกับบริบทในยุคปัจจุบัน เชื่อมโยงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า สะท้อนค่านิยมขององค์กร และช่วยผลักดันให้กรุงศรีเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจทั้งในวันนี้และวันหน้า

นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การปรับแบรนด์และคำมั่นสัญญาของแบรนด์กรุงศรีในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือเพื่อเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฎิบัติให้กรุงศรีมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญยังเป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีต่อไปอีกด้วย ผ่านจุดยืนของแบรนด์ที่ว่า กรุงศรีจะเป็นพันธมิตรที่มีเครือข่ายระดับโลก ส่งมอบความง่าย ผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่มีความหมายในทุกช่วงชีวิต”

นับตั้งแต่ปี 2554 กรุงศรีได้ดำเนินธุรกิจบนแนวคิด “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” หรือ “Make Life Simple” มาอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในภาคการเงินไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

“มาถึงวันนี้ เราตระหนักดีว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิต ความง่าย หรือ Simplicity ยิ่งทวีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ลูกค้ายิ่งมองหา เราจึงเพิ่มมิติเรื่องของความง่ายให้มากขึ้น จากความง่ายในมิติของเรื่องเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน มาเป็นความง่ายในมิติของโซลูชั่นทางการเงินที่ตอบโจทย์ การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าวางใจ และการช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น นำมาสู่คำมั่นสัญญาและสโลแกนภาษาไทยใหม่ “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ขณะที่สโลแกนภาษาอังกฤษยังคงเป็น “Make Life Simple” ซึ่งเป็นสโลแกนที่ลูกค้าคุ้นเคยและยังสื่อสารคำมั่นสัญญาของกรุงศรีที่ต้องการส่งมอบให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่เชิงภาพลักษณ์หรือสโลแกน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติในการขับเคลื่อนองค์กรในเครือกรุงศรี คำมั่นสัญญา “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” นี้จะเป็นแกนหลักและรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร จากพนักงานสู่ลูกค้า ด้วยการมุ่งมั่นยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่น ควบคู่กับการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ง่ายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม  ทุกอย่างที่กรุงศรีทำ ก็เพื่อให้ลูกค้ามี “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” และเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาไปทำในเรื่องสำคัญกับชีวิต” นางสาวมิ่งขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ กรุงศรีเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุดใหม่ สะท้อนคำมั่นสัญญา “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ครั้งแรกวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566 ) สามารถรับชมพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน YouTube หรือ Facebook Krungsri Simple หรือข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.krungsri.com/makelifesimple

#กรุงศรี #ชีวิตง่ายได้ทุกวัน #krungsri