รู้จัก “มนัสส์ มานะวุฒิเวช” CEO คนใหม่ของ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” บริษัทใหม่หลังควบรวม ทรู-ดีแทค

ในที่สุดกระบวนการควบรวมกิจการของทรู และดีแทคก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ พร้อมได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้จัดตั้งทีมผู้บริหารใหม่ แต่งตั้ง “มนัสส์ มานะวุฒิเวช” เป็น CEO บริษัท และ ชารัด เมห์โรทรา (อดีต CEO ดีแทค) เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2566

มนัสส์ มานะวุฒิเวช มีอายุ 48 ปี มีประสบการณ์ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจบริการ เป็นลูกหม้อของทรูมากว่า 20 ปี โดยตลอดการทำงานภายใต้กลุ่มทรู มนัสส์ได้รับผิดชอบสายงานสำคัญๆ ขององค์กร อาทิ งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สายอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรู และผ่านการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจมีเดียทรูวิชั่นส์

มนัสส์เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ผสานบริการต่างๆ ทั้งโมบายล์ เน็ตบ้านเพย์ทีวี และคอนเทนต์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม นำมาสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างชาญฉลาดแก่ลูกค้า ผ่านแคมเปญต่างๆ อาทิ Double Play (สุขคูณสอง) Triple Play (สุขคูณสาม) และ Quadruple Play (สุขคูณสี่) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการรุกตลาด และขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ สามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้ทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจใหม่ของกลุ่มทรูให้แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งมีความเชื่อว่าคุณภาพสินค้าบริการคือหัวใจที่จะไม่มีการประนีประนอม (Never compromise on quality) โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการบริหารธุรกิจ และการบริหารคน เช่นเดียวกับเรื่องความยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กรนั้นเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจ คือ คน และทีมเวิร์คที่ทำงานเป็นทีมเดียวกัน จากผลงานดังกล่าวทำให้มนัสส์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มทรูเมื่อปี 2021

ในด้านการศึกษา มนัสส์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรนซีเลียโพลีเทคนิค อินสติติวชั่น สหรัฐอเมริกา