มิติใหม่! ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ กับ ยูนิฟอร์มที่มาจากไอเดียของทุกคนในองค์กร ย้ำนโยบายการเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปรับลุคใหม่ เปิดตัว ‘ยูนิฟอร์ม คอลเลคชัน 2023’ ที่สร้างสรรค์จากการระดมความคิดของพนักงานในองค์กร เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กร ให้กล้าคิดนอกกรอบ สามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกยุคใหม่ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมเดินหน้าจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สมกับการเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่าง มากต่อนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างไอเดียในการทำงานจากคนรุ่นใหม่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เราอยากให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบชุดยูนิฟอร์มแบบใหม่ ที่ใส่แล้วช่วยเสริมความมั่นใจ คล่องตัว และสะท้อนบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเปิดกว้างในเรื่องไอเดียในการนำเสนอ โดยปีนี้มีทั้งหมด 4 ชุด เน้นเป็นโทนสีน้ำเงิน-ฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับ Corporate Identity (CI)  ของบริษัทฯ ช่วยสร้างอัตลักษณ์การจดจำและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ในส่วนของงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การบริหารตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรใหม่เกิดความอบอุ่น ประทับใจ มีความมั่นใจในองค์กรตลอดจนเกิดความรัก ความผูกพัน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถปฎิบัติงานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะการทำงาน (Hard Skill) และด้านทัศนคติในการทำงาน (Soft Skill) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มีคุณค่าต่อพนักงาน องค์กร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ร่วมกัน  เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจะช่วยรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ ได้อย่างยาวนาน ตลอดจนสามารถช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สนใจมาร่วมงานกับเรา ช่วยให้เกิดการผสมผสานระหว่างประสบการณ์รวมถึงมุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ” นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้บรรจุโปรเจคพิเศษในแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรไว้ตลอดปี โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ หลักสูตรการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานตามสายงาน, หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานบริการ, หลักสูตรเสริมทักษะด้านการตลาดยุคดิจิทัล, หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น โดยในไตรมาสแรกได้เริ่มฉายภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่พนักงาน และริเริ่มโครงการอบรมหลักสูตร LALIN Smart Engineer  พร้อมด้วยการอบรมด้าน Service Mind ให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึง DNA ขององค์กร  โดยทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและดึงศักยภาพของบุคลากรเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสำเร็จและสมบูรณ์ต่อไป