‘Amazon’ โละพนักงานเพิ่มอีก 9,000 คน รวมแล้วกว่า 27,000 คนในช่วง 5 เดือน

Photo : Shutterstock
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 จนถึงมกราคม 2023 บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ก็ปลดพนักงานไปแล้วถึง 18,000 คน ซึ่งการลดคนดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อการสร้างสำนักงานใหญ่ใหม่ในส่วนของเฟส 2 ที่ต้องชะลอไปก่อน จนล่าสุด บริษัทได้ออกมายืนยันว่าจะมีการปลดคนเพิ่มอีกถึง 9,000 คน

Andy Jassy CEO Amazon ได้เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะเลิกจ้างพนักงานอีก 9,000 คน โดยเป็นการปรับลดเพิ่มเติมจากรอบก่อนหน้าที่มีการปรับลดคนสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 18,000 คน ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่ (พฤศจิกายน-มกราคม 2023) โดยส่วนใหญ่เป็นแผนกค้าปลีก จัดซื้อ และทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก

สำหรับการปลดคนระลอกใหม่นี้จะกระทบที่ส่วนของ Amazon Cloud, ทรัพยากรบุคคล, การโฆษณา และธุรกิจสตรีมสดของ Twitch โดยก่อนหน้านี้ Dan Clancy CEO ของ Twitch ได้เคยออกมาเปิดเผยว่า บริษัทได้มีแผนจะลดพนักงานออกจำนวน 400 คน เนื่องจากการเติบโตของผู้ใช้และรายได้ของแพลตฟอร์มไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

ทั้งนี้ Jassy ได้ระบุว่า สาเหตุที่เขาตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเพิ่มก็เพื่อ ลดต้นทุน พร้อมกับคำนึงถึง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ของเศรษฐกิจ

“หลักการที่สำคัญของการวางแผนประจำปีของเราในปีนี้คือ ต้องทำให้องค์กรลีนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรายังคงสามารถลงทุนอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าในระยะยาว ซึ่งเราเชื่อว่าสามารถปรับปรุงชีวิตของลูกค้าและ Amazon โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ” Jassy กล่าว

ปัจจุบัน Amazon กำลังอยู่ระหว่างการเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท หลังจากที่ช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 บริษัทได้จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1.6 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 798,000 คนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

โดย Jassy ยังพิจารณาภาพรวมกว้าง ๆ ของค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการเติบโตที่ชะลอตัวในธุรกิจค้าปลีกหลักของบริษัท ทำให้ Amazon ต้องหยุดจ้างพนักงานในองค์กร ตัดโครงการทดลองบางโครงการ และชะลอการขยายคลังสินค้า

Source