“ดีทีจีโอ” สุดแกร่ง! ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกปี 2023


การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารถมองแค่ผลประกอบการ หรือผลกำไรเพียงอย่างเดียว ที่จะวัดความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ การทำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่า มีทั้งการใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม มีธรรมาภิบาลที่ดี ก็ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้

สำหรับในประเทศไทย มีองค์กรที่ได้รับการการันตีจากหน่วยงานระดับโลก ด้วยรางวัล The Worlds Most Ethical Companies โดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ดีทีจีโอ ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2023 หรือ 2023 World’s Most Ethical Companies

รางวัล The Worlds Most Ethical Companies หรือองค์การที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก คือการให้เกียรติและยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจผ่านแนวทางการปฎิบัติด้านจริยธรรม การกำกับดูแล และธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ ดีทีจีโอถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 6 บริษัทของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยกย่องในปีนี้อีกด้วย สำหรับปี 2023 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 19 ประเทศ และ 46 กลุ่มอุตสาหกรรม

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า

“ดีทีจีโอ และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ the World’s Most Ethical Companies รวมถึงทำให้มีตัวแทนองค์กรจากประเทศไทยได้อยู่ในรายชื่อระดับโลกจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้อีกครั้ง”

“ดีทีจีโอคือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ business-social integration ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านการทำธุรกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมคู่ขนานกันไป โดยมีการจัดสรรร้อยละ 2 ของรายได้ให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ด้วยการยึดมั่นในแนวทางนี้ ทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ดีทีจีโอ และกลุ่มบริษัทในเครือได้มีแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับโครงการที่สร้างความยั่งยืนต่างๆ อาทิ MQDC ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธีมโปรเจกต์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จกับการพัฒนา ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ โครงการธีมโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นโครงการเมืองต้นแบบระดับโลกที่ได้รับรางวัลทั้งใน และต่างประเทศมาแล้วมากมาย รวมถึงการก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สกับ MQDC IDYLLIAS โลกที่เชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนทุกมิติ ตลอดจนการสร้างโลกคู่ขนานหรือ digital twin เพื่อมอบความสุขอันยั่งยืนต่อสรรพสิ่ง

อีกทั้งในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศูนย์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC by MQDC ได้พัฒนานวัตกรรมห้องฉุกเฉินความดันลบ (negative pressure ER) 100% fresh air ที่ลดการติดเชื้อระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยี HEPA Filter สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนักวิจัยในการเดินหน้าคิดค้นและทำงานวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการศึกษาผ่านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพะเยาและน่านโดยเจ้าหน้าที่วิชาการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นต้น เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคมของเรา

ทั้งนี้ดีทีจีโอได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการภาคสังคมผ่านการทำงานขององค์กรการกุศลมากมาย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพุทธรักษาที่เน้นด้านการศึกษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ที่เน้นงานด้านสาธารณสุข

การคัดเลือกองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมหรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกประจำปี โดยสถาบัน Ethisphere ซึ่งมีการประเมินภายใต้ระบบ Ethics Quotient® (EQ) โดยองค์กรต่างๆ จะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลผ่านคำถามกว่า 200 ข้อเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม บทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม บทบาททางจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมและจัดทำแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก

สามารถดูรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2566 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.