RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ย่านฝังธน เดินเที่ยวชม ชิม แชะ ให้ “ชื่นอุรา..น่าสบาย”


เข้าใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก ต่างรอคอย และผ่อนคลายในช่วงเทศกาลนี้ โดยหนึ่งในงานใหญ่ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัยที่ดีงามของไทย โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งสนับสนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงามของไทย ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลัก มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งกิจกรรม “RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน” นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยมีแกนหลักอย่าง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Royal Photographic Society of Thailand) จับมือกับหลายภาคส่วนพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะสายถ่ายรูป ได้เดินลัดเลาะเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนเก่าแก่ย่านกุฎีจีน โดยมีปราชญ์ชุมชน ที่รู้ลึก รู้จริง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีและประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน มาให้เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่มา ที่ไป ที่ใครฟัง ต่างต้องทึ่ง!! ทั้งเรื่องราวปูมหลัง ความเป็นมา และความเป็นอยู่ของคนในย่านนี้ อีกทั้งยังแวะชิมเมนูอร่อยดั้งเดิมที่เป็นของดีในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนั้น ยังชวนเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้การถ่ายภาพ ผ่านมุมมองจากช่างภาพมืออาชีพ อีก 3 ท่าน นำโดยนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, ร่วมด้วย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ และคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

โดยจุดเริ่มต้นการเดินทางสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ กะดีจีน – พระนคร อยู่ที่ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำฝั่งธนฯ สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง), พระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ เป็นเพียงพระอุโบสถเดียวในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ พร้อมพาชมระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดใบแรกในประเทศไทย ออกเดินทางต่อไปที่ ศาลเจ้าเกียนอันเกง (ศาลเจ้าแม่กวนอิม) ศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดของชุมชนกุฎีจีน ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้นพาลัดเลาะเข้าชุมชนกุฎีจีน แวะรับประทานอาหารว่าง ณ พิพิธภัณฑ์กุฎีจีน ชิมเมนู “สัพแหยก” สำรับโบราณชนิดหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกส ลักษณะไส้เหมือนกะหรี่ปั๊บ รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวาน ทานคู่กับขนมปัง

หลังจากที่ได้ลิ้มรสสำรับโบราณกันไปแล้ว พาไปต่อกันที่ วัดซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน ศึกษาสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์และนีโอคลาสิก พร้อมยอดโดมสไตล์อิตาลี ซึ่งเป็นการจำลองโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ์ และพาชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ถ่ายภาพพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ที่ได้รับรางวัลยูเนสโก สักการะขอพรพระพุทธนาค ที่ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร โดยใกล้ๆ กันมี ตลาดยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชวนซื้อดอกไม้เพื่อสักการะศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 และปิดท้ายที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เที่ยวชมเจดีย์ 4 รัชกาล, วิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook WaterFestivalThailand

นอกจากกิจกรรม RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน คลองสาน – กะดีจีน ที่จะพาผู้เข้าร่วมทุกคนออกเดินทางไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์แล้ว งาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังมีกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงามของไทยอีกมากมาย

ใกล้ที่ไหน เที่ยวที่นั่น ให้ ชื่นอุรา.น่าสบาย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย 4 ภาค 6 จังหวัด ทั่วไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.waterfestivalthailand.com

Facebook : WaterFestivalThailand