วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก กับกรณีศึกษาจากกระทิงแดง

26 เมษายนของทุกปี คือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เผยเรื่องราวของเครื่องหมายการค้า “กระทิงแดง” ซึ่งมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกใน พ.ศ. 2516  หรือเมื่อ 50 ปีที่แล้ว 

จากนั้นจึงมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันในทุกประเทศที่เข้าไปทำการตลาด รวมแล้วกว่า 2,000  เครื่องหมาย ใน 72 ประเทศทั่วโลก ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ในภาษาท้องถิ่นมากมาย เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม พม่า และกัมพูชา  

ทำให้เครื่องหมายการค้ารูปกระทิงคู่สีแดงบนฉากหลังรูปพระอาทิตย์กลายมาเป็นแบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแข็งแกร่งในเวทีการค้าสากล จนกลายเป็นที่จดจำและชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลก อีกทั้งยังตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มธุรกิจ TCP อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ไม่เพียงเท่านั้น กลุุ่มธุรกิจ TCP ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่ละประเทศให้รู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าแต่ละชนิด เพื่อช่วยตรวจสอบการละเมิดสิทธิ บังคับใช้กฎหมายปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาโลก (International Trademark Association) อัปเดตความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งการทำงานอย่างจริงจังเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่ปกป้องชื่อเสียงบริษัทเท่านั้น แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าพวกเขาจะได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงและไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าเลียนแบบ

อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมภาพจำให้กับ “กระทิงแดง” นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็คือ กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความตื่นเต้นและแปลกใหม่อย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมชิงโชคใต้ฝาใน พ.ศ. 2521 ที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นที่ชื่นชอบและสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน และการทำ Collaboration  กับพาร์ตเนอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้คนได้เห็นเครื่องหมายการค้ากระทิงแดง บนสินค้าอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกอม Halls XS Red Bull หมากฝรั่ง Dentyne Splash Red Bull ไอศกรีม Molto x Red Bull และเสื้อทีมเกมเมอร์ Bacon Time

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตรวจสอบและรักษาคุณภาพของสินค้า ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีบทบาทสำคัญช่วยสร้างการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ส่งผลให้เราสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในระดับโลก”