KBTG ลงทุนใน “มาโค เทคโนโลยี” ผู้เชื่ยวชาญด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์องค์กร

KBTG เร่งเสริมทัพด้านไอที เข้าลงทุนใน “มาโค เทคโนโลยี” ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการคุณภาพและพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร หวังช่วยเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากรและโซลูชันด้านไอทีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตอบสนองการเติบโตของ KBTG และธุรกิจธนาคารทั้งในประเทศและภูมิภาค พร้อมตั้งเป้าเฟ้นหาพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต

นางวรนุช เดชะไกศยะ Executive Chairman กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG เดินหน้าสร้างทีมงานบุคคลากรด้านไอที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบและการบริการให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร ด้วยการเข้าไปลงทุนสัดส่วนถึง 75% ใน “บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด” หรือ Macro Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพและพัฒนาซอฟต์แวร์  ด้วยเป้าหมายเพื่อจะทำให้ KBTG ได้เข้าถึงทีมงานด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์และความสามารถ มีทักษะที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่ด้านการจัดการคุณภาพ (Quality Management) เสริมด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และปฏิบัติการไอที (IT Operations) ตอบโจทย์ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในเรื่องทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี สามารถช่วยเสริมทีม KBTG ที่มีอยู่แล้วกว่า 2,000 คนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งจีนและเวียดนาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KBTG เล็งเห็นถึงศักยภาพของ มาโค เทคโนโลยี ซึ่งการเข้าไปลงทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถของบริษัท ทั้งในการผลิต การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และโซลูชันด้านไอทีที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค มุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับบริษัทไทย รวมถึงตอบสนองการเติบโตของธุรกิจธนาคารและองค์กรในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง KBTG จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้ามาส่งเสริมการดำเนินงานของมาโค เทคโนโลยีด้วย โดยตั้งเป้าให้มาโค เทคโนโลยีเพิ่มจำนวนทีมงานด้านเทคโนโลยีอีกอย่างน้อย 2 เท่า ภายใน 5 ปี และพัฒนาโซลูชันหรือแอปพลิเคชันออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเข้าลงทุนในมาโค เทคโนโลยีเป็นเพียงการเริ่มต้นในการหาพันธมิตรที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต โดย KBTG มีเป้าหมายในการเฟ้นหาบริษัทรวมถึงบุคคลากรไอทีที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเข้าร่วมลงทุนหรือตกลงความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายอภิวัฒน์ ลี้ถาวร Managing Director บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่ามาโค เทคโนโลยี เป็นบริษัทไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งในรูปแบบ Project-based และ Outsource ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และธนาคารชั้นนำหลากหลายแห่งมากว่า 15 ปี ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าองค์กรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และคาดว่าจะสามารถนำออกใช้งานได้ภายในปีนี้ด้วย การลงทุนครั้งนี้จาก KBTG จะช่วยส่งเสริมให้มาโค เทคโนโลยี มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเหมือนอย่าง KBTG เพื่อที่จะสามารถเดินหน้าพัฒนาบริษัทและวิจัยค้นคว้าโซลูชันไอทีใหม่ๆ ได้อย่างเต็มกำลัง