“ซิตี้แบงก์” ประกาศแต่งตั้ง นฤมล จิวังกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประกาศแต่งตั้ง นางสาวนฤมล จิวังกูร ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย (Citi Country Officer for Thailand) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทย โดยขึ้นตรงต่อ มร. อมล กุปเต ผู้บริหารใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน (Head of South Asia and Asean for Citi) และมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางสาวนฤมล เป็นผู้บริหารหญิงและคนไทยคนแรกของธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

นางสาวนฤมล จิวังกูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มต้นทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย นางสาวนฤมล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ของธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

มร. อมล กุปเต ผู้บริหารใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน (Head of South Asia and Asean for Citi) กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร ความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจและลูกค้า ทำให้ นางสาวนฤมล เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการสานต่อการดำเนินงานของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 56 ปี ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต ตลอดจนช่วยให้ลูกค้าขององค์กรสามารถคว้าโอกาสด้านการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน”