อาร์เอส กรุ๊ป ยกระดับแนวทาง RS Net Zero มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ เริ่มจัดมิวสิคเฟสฯ คาร์บอนต่ำ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป นอกจากมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง Life Enriching  หรือยกระดับทุกมิติของการใช้ชีวิตแล้ว เรายังดำเนินธุรกิจภายใต้ความห่วงแหนและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อน อาร์เอส กรุ๊ป สู่องค์กรแห่งอนาคตที่แข็งแกร่งในทุกด้าน และผลักดันให้องค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง และลดสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 จึงตั้งเป้าดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติ RS Net Zero โดยเริ่มจัดมิวสิคเฟสฯ คาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถนำขยะกว่าครึ่งตัน เข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี ปราศจากการฝั่งกลบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ RS Net Zero ประกอบด้วยหลัก 2R2S ได้แก่ ‘Reduce’ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้พลังงานในอาคาร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการรีไซเคิลให้มากที่สุด ‘Return’ มีแผนเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกป่าทดแทนหรือซื้อคาร์บอนเครดิต ‘Shift’ ปรับการทำงาน ในกลุ่มธุรกิจสื่อและบันเทิง ผลักดันคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัลที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Event) รวมถึงกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซ ในการพัฒนาสินค้าคาร์บอนต่ำ ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ‘Share’ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มการรับรู้ด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมของ อาร์เอส กรุ๊ป อาทิ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นตัวการสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากความตั้งดูแลสิ่งแวดล้อม จึงนำมาสู่งานอีเวนต์คาร์บอนต่ำงานแรก อย่าง เทศกาลดนตรี COOL summer fest 2023 ที่จัดขึ้นโดย COOLive (คูลไลฟ์) เน้นลดปริมาณและคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียหลุดลอดลงสู่ทะเล และยังมีกระบวนการจัดการขยะในงานที่ยึดตามหลักการของ RS Net Zero หลีกเลี่ยงการฝั่งกลบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้น ดังนั้น ขยะแต่ละประเภทจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง และได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

สำหรับแนวทางแยกขยะตามหลักการ RS Net Zero วางแนวทางออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประเภทของการคัดแยกและปลายทางของขยะ แบ่งได้ดังนี้

Liquid: แยกทิ้งของเหลวออกจากภาชนะ เช่น น้ำ น้ำแข็ง ปลายทางเพื่อนำไปสู่การบำบัดน้ำเสีย

Food Waste: ทิ้งเศษอาหารที่ทานเหลือ เช่น ข้าว ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ ขนม ปลายทางของเศษอาหารกว่า 90 กิโลกรัม ได้ลำเลียงส่งโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยเพื่อทำปุ๋ยหมัก

Bottles – Cans: ทิ้งขยะที่สามารถส่งเข้าระบบรีไซเคิลได้ โดยรับเฉพาะขวดพลาสติกประเภท PET1 และกระป๋องอลูมิเนียมเท่านั้น โดยขยะประเภทนี้กว่า 212 กิโลกรัม ได้ทำการคัดแยกกลับเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตใหม่ได้ 100%

Others: สำหรับทิ้งขยะประเภทอื่นๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ได้แก่ ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ส้อม ตะเกียบ แก้วน้ำ ซองขนม ไม้เสียบลูกชิ้น หลอด ถุงพลาสติก และหนังยาง เป็นต้น เมื่อคัดแยกแล้ว มีจำนวนกว่า 225 กิโลกรัม เราได้จัดส่งให้โรงงานเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน โดยกระบวนการแปรรูปนี้มีการควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง

หลังจบงาน COOL summer fest 2023 พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่บริเวณชายหาดสามารถทำความสะอาดชายหาดเสร็จอย่างรวดเร็วภายในครึ่งวันเช้า (จากปกติที่ใช้เวลาในการจัดการขยะถึง 2 วัน) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นกำลังใจสำคัญเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน อาร์เอส จัดงานบันเทิงที่มีคุณภาพไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง  www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL