“เซ็นทรัล ทำ” ชวนแบ่งปันโลหิต เดินหน้าต่อยอดโครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ส่งต่อแล้ว 200 ล้านซีซี ช่วยต่อลมหายใจ 1.5 ล้านคน

วิกฤตการณ์ขาดแคลนเลือดเป็นเรื่องที่ กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ที่ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหน่วยบริการแบบเคลื่อนที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ( Fixed Station)  อีกทั้งยังจัดทำโครงการเพื่อให้พนักงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สะท้อนจุดยืนความเป็นผู้นำแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม ด้วยการเป็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีการส่งมอบโลหิตไปแล้วรวมกว่า  200 ล้านซีซี ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลประจำจังหวัด, เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงาน โรงพยาบาล ที่ร้องขอเร่งด่วน ซึ่งในปี 2566 นี้  กลุ่มเซ็นทรัลตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิต 15 ล้านซีซี ภายใต้โครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” พร้อมขยายวัน-เวลาให้บริการ, เพิ่มจุดบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) และหน่วยบริการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

พิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือดปกติ 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก หรือโรคร้ายแรง ปริมาณโลหิตมักขาดแคลนอยู่บ่อยครั้ง เราจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานและประชาชนทั่วไป  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือ ต่อลมหายใจของคนไทยทั้งประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปีทั่วประเทศ  ซึ่งนับตั้งแต่ริเริ่มโคงการจนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย   ทั่วประเทศได้กว่า 1.5 ล้านคน

จากการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ส่งผลให้ พนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัล ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับการบริจาคโลหิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่

–          การบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อใช้รักษาโรคทางโลหิตให้หายขาดได้ ซึ่งการจับคู่เสต็มเซลล์ของผู้บริจาคและผู้รอรับบริจาคที่เข้ากันได้ถือว่ายากมาก โดยเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา  ได้เกิด คู่แท้สต็มเซลล์ครั้งแรกของพนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัล จาก ดร.เมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล     คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการจับคู่ผู้รับบริจาคได้ตรงกัน เป็นที่เคสหายากเพราะมีอัตราส่วนเพียง 1 ใน 5 หมื่นคนเท่านั้น

–          การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ของพนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัล โดยได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยคุณสมชาย จงเลขา พนักงานจาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างสถิติบริจาคโลหิตต่อเนื่องยาวนานกว่า 200 ครั้ง รวมทั้งยังมีพนักงานอาสากว่า 100 คน ที่ร่วมบริจาคโลหิตมาต่อเนื่องยาวนาน ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

เนื่องใน วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day) ประจำปี 2566 กลุ่มเซ็นทรัล จึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานและประชาชนทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 15,000,000 ล้านซีซี ในปี 2566 ในโครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” โดยจะขยายจุดรับบริจาคเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 77 จุด  ควบคู่ไปกับการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ทราบถึงจุดรับบริการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางมา บริจาคโลหิตกับหน่วยบริการภายในศูนย์การค้าเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเพียงพอสำหรับรองรับการขาดแคลนโลหิตในอนาคตต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตไปกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายในศูนย์การค้าเครือกลุ่มเซ็นทรัล สามารถติดตามข้อมูลตารางหน่วยรับบริจาคได้ที่ Facebook CENTRAL GROUP หรือ Facebook CENTRAL Tham