King’s Bangkok เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงสู่การศึกษาระดับโลก

ทุนการศึกษาที่โรงเรียนภาคเอกชนริเริ่มมอบให้กับนักเรียนตั้งแต่มัธยมจนจบระดับอุดมศึกษา เป็นทุนเรียนฟรีพร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่เข้ามาชั้น Year 10 (มัธยม 3) หรือ Year 12 (มัธยม 5) จนจบการศึกษาชั้น Year 13 (มัธยม 6) และหากสามารถสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็มีโอกาสได้เงินอุดหนุนสมทบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีอีกถึง 1 ล้านบาท โดยจะมอบให้นักเรียนที่มีศักยภาพทางการศึกษาสูง แต่ขาดโอกาสหรือยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติได้ โดยไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุน

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติที่ถอดแบบมาตรฐานการศึกษาจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน หรือ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มุ่งยกระดับนักเรียนสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลก เฟ้นหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิงส์คอลเลจที่จะเติบโตไปด้วยกัน ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://opl.to/kingsbangkokscholarship

หากจะกล่าวว่า ‘การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา’ คือ ‘โอกาสที่สูญเสียไปของประเทศ’ ก็ไม่ผิดนัก เพราะยังมีเด็กไทยไม่น้อยที่มีศักยภาพทางการศึกษาในระดับสูงทัดเทียมหัวกะทิจากทั่วโลก แต่กลับมีโอกาสจำกัด เนื่องจากการศึกษาระดับที่ดีเยี่ยมนั้นมักมาพร้อมกับต้นทุนที่สูง ‘ทุนการศึกษา’ ที่สถาบันการศึกษามอบให้กับเด็กเรียนดี จึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ก้าวกระโดดไปสู่เส้นทางอาชีพในฝันและกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้

การเปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ในครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยกระดับนักเรียนสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เปิดเผยถึงที่มาของทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่า “ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพทางการศึกษาในระดับที่สูงทัดเทียมกับหัวกะทิจากทั่วโลก แต่น่าเสียดาย ที่เด็กๆ เหล่านี้อาจมีโอกาสที่จำกัดเนื่องจากการศึกษาระดับที่ดีเยี่ยมนั้นมักมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงอย่างยิ่ง เราเห็นเด็กเก่งๆ หลายคนอาจจะต้องไปต่อด้วยการพึ่งพาทุนการศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องอาจแลกด้วยเงื่อนไขของทุนจึงคิดว่าเราควรช่วยกันสร้างโอกาสสำหรับเด็กศักยภาพสูงเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อให้เค้ามีโอกาสเลือกเรียนตามสาขาที่เขาถนัดและมีอิสระภาพในการใช้ชีวิต เพื่อนำความรู้มาต่อยอดไม่เพียงแต่กับชีวิตของตนเอง แต่เพื่อประเทศไทยและสังคมในวงกว้างต่อไป”

“ในระบบการศึกษาของอังกฤษ Year 10 (ม.3) และ Year 12 (ม.5) ถือเป็นปีที่สำคัญเพราะเป็นปีแรกของหลักสูตร IGCSE และ A level ซึ่งนักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนและเตรียมตัวเพื่อสอบเก็บคะแนนที่จะใช้ในการยื่นใบสมัครเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป ฉะนั้น King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ให้เข้าถึงประสบการณ์การศึกษาระดับโลกตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อเตรียมเส้นทางของตนสู่การเข้ามหาวิทยาลัยในฝันต่อไป”

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการมอบ ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงว่า “โครงการทุนการศึกษา ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ นี้ เกิดขึ้นมาได้ด้วยความเชื่อของคณะครูและผู้บริหารของคิงส์คอลเลจกรุงเทพที่ว่า หากเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่เก่งและดีขึ้นมาได้ เราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับคนในสังคมได้ ซึ่งในอดีต แนวความคิดเหล่านี้ เรามักจะพบได้แค่เพียงทุนจากหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หลายต่อหลายทุนที่แฝงแนวคิดเช่นนี้ก็พบว่ามีโอกาสแต่เพียงระดับอุดมศึกษา หรือบางทุนก็ต้องกลับมาทำงานใช้ทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ฉะนั้น King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นการริเริ่มครั้งสำคัญที่โรงเรียนซึ่งถือเป็นภาคเอกชนจะมอบทุนให้นักเรียนตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา”

ทุนการศึกษานี้ จะมอบให้นักเรียนที่ทั้งเก่งและดีมีศักยภาพทางการศึกษาสูง แต่ขาดโอกาสหรือยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติได้ โดยให้ทุนเรียนฟรีพร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่เข้ามาชั้น Year 10 (มัธยม 3) หรือ Year 12 (มัธยม 5) จนจบการศึกษาชั้น Year 13 (มัธยม 6) และหากสามารถสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็จะได้เงินอุดหนุนสมทบทุนการศึกษาสูงสุดอีกถึง 1 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนเข้ามาตั้งแต่ Year 10 ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินอุดหนุนรวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทต่อคน

คุณซาร่า ราฟเฟรย์, Executive Principal โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาครูใหญ่ (HMC) ในสหราชอาณาจักร พูดถึงคุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่าจะต้องเป็นคนเก่งและคนดีมีศักยภาพระดับสูงที่จะพัฒนาตัวเองและสังคมต่อไป “โรงเรียนของเราดำเนินการตามแบบฉบับของโรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก โดยเรายึดถือ 3 core pillars คือ Academic Excellence, Co-curricular Programme  และ Pastoral Care โดยนักเรียนของเราจะต้องเติบโตไปด้วยคุณค่าร่วมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตคือ Good manners, Kindness และ Wisdom ดังนั้น นักเรียนที่จะได้รับทุนนี้จะต้องไม่เพียงมีผลการเรียนการสอบที่เป็นเลิศแต่ยังต้องเป็นผู้ประพฤติตนดีมีศักยภาพที่จะตอบแทนและร่วมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน

ทั้งนี้นักเรียนที่ได้ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะได้รับโอกาสในการศึกษาในสภาพแวดล้อมและเข้าถึง facilities ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในระดับนานาชาติ พร้อมเข้าถึงการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกอย่างแท้จริง ผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตัวเองชอบได้ภายใต้หลักสูตรอังกฤษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าความฝันของนักเรียนทุนคนนั้นจะเป็นอย่างไร เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นการเปิดกว้างโอกาสการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาระดับโลกโดยที่ไม่ต้องเดินทางต่างประเทศ พร้อมเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ไปได้ไกลกว่าเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร ขยายความถึงโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนที่จะได้รับ King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่า “ต้องยอมรับว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาอย่างโรงเรียนนานาชาตินั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาหรือการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยกตัวอย่างที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เราดำเนินการจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้วยอัตราค่าจ้างระดับเดียวกับที่โรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ในลอนดอนที่ค่าครองชีพสูงกว่าเรามาก เพราะเราต้องการดึงดูดครูที่มีคุณภาพการสอนทัดเทียมโรงเรียนแนวหน้าระดับนานาชาติ นี่เป็นเหตุที่เราได้ครูเก่งๆ มามากมาย หลายคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดี อย่าง Oxford หรือ Cambridge และอีกมากมายที่เคยสอนในโรงเรียนชั้นนำจากทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันเอง

นอกจากนี้ การลงทุนของคิงส์คอลเลจกรุงเทพยังมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน จึงลงทุนในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้อง Design & Technology workshop ที่นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์มากจากต่างประเทศทั้งหมด ห้องดนตรีที่ทุกคนมีเครื่องดนตรีของตนเอง สระว่ายน้ำในร่มขนาดโอลิมปิก สนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า อาคารกีฬาที่เลือกใช้อุปกรณ์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น floor exercise มาตรฐานโอลิมปิกสำหรับเด็กๆ ที่สนใจยิมนาสติก เครื่องออกกำลังกาย Technogym และอื่นๆ อีกมาก ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้เข้าถึงมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความท้าทายในโลกอนาคตที่นับวันจะยิ่งไร้พรมแดน”

“ทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุน ดังนั้น การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเช่นนี้ย่อมจะทำให้นักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพการเรียนรู้ระดับสูงเกิดแรงบันดาลใจที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้และสนุกไปกับการเรียน โดยเฉพาะในปีนี้เมื่อคิงส์คอลเลจกรุงเทพเปิดหลักสูตร A level นักเรียนที่ได้ทุนก็จะสามารถเลือกเฉพาะวิชาที่ถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาศาสตร์ต่างๆ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร กล่าวปิดท้ายว่า “ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้น ม.3 หรือ ม.5 จะเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวในโรงเรียนไทยทั้งที่เป็นภาคภาษาไทยหรือ English Program  และหากเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติอยู่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภท Financial Aid อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกได้ เราเชื่อว่าเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับทุนผ่านเข้ามาศึกษากับครูชั้นยอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม และการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเท่าเทียม พวกเขาจะเติบโตอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างก้าวกระโดดและไปได้ไกลกว่าเส้นทางเดิม และสามารถเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ หากท่านมีบุตรหลานที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 5 ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและส่งใบสมัครทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ได้ที่ https://opl.to/kingsbangkokscholarship