จีเอเบิล จับมือ เดลล์และเอเอ็มดี มอบเครื่องแม่ข่ายประมวลผลระดับสูงแก่ สจล. หวังปั้นบุคลากร AI สู่ตลาดแรงงาน

คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ (คนกลาง) และคุณอุกฤษฎ์ วงศราวิทย์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ และประธานบริหารสายงานโซลูชัน และเทคโนโลยี บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน)(ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะบริษัท “Tech Enabler” ชั้นนำของไทย ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมทักษะด้านไอที ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วยคุณช่อทิพย์ โชติมโนธรรม กรรมการ บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณสมยศ รักษาสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์ อีสต์ จำกัด (ซ้ายสุด) ได้เล็งเห็นถึงทิศทางของประเทศไทย ที่กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ถนนวิชาการทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างและสะสมองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอดในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านี้ เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคตที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นในทุกด้าน

จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการมอบอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลระดับสูงรุ่น Dell R7525 with AMD MI 100 มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ให้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ (ที่ 3 จากขวา) รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 2 จากขวา) และผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขวาสุด) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป้าหมายการมอบอุปกรณ์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสนับสนุนเรื่องการผลิตบุคลากรทางด้าน Developer AI สู่ตลาดแรงงานไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ความชำนาญในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ซึ่งเครื่องแม่ข่ายประมวลผลระดับสูงเครื่องนี้มี DELL PowerEdge R7525 เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวสำคัญหลักของ AMD EPYC ทำให้มีคุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย เหมาะกับงาน High Performance Computing (HPC) สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของการประมวลผลสูง มีการออกแบบระบบภายใน ที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี AMD Instinct MI 100 ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลด้าน AI เหมาะสำหรับงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีหน่วยประมวลผล x86 ตัวแรกของโลกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เทคโลยี 7nm ที่ยอดเยี่ยมและประหยัดพลังงาน สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดประสิทธิภาพการประมวลผล 10 teraflops (FP64) พร้อมด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบเปิด ROCm 4.0 ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ในยุคการประมวลผลระดับ Exascale