KBank Private Banking ส่งมอบโซลูชันบริหารความมั่งคั่งครบวงจร การันตีความมุ่งมั่นด้วย 10 รางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม 5 ปีต่อเนื่อง จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Private Capital Awards


หลายปีที่ผ่านมา แวดวงการลงทุนต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย KBank Private Banking ผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอบริการเพื่อนำพาลูกค้าก้าวผ่านความท้ายทายและตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมทุกมิติของความต้องการ โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างความเติบโต การเก็บรักษา และการส่งต่อความมั่งคั่ง ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานอย่าง “PERFECT WEALTH. PERFECT FUTURE.” เพื่อส่งมอบความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์แบบ นำมาซึ่งการได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ รางวัล Triple A Best Private Bank in Thailand และ รางวัล Triple A Best Private Bank – HNWIs in Thailand จากเวทีระดับโลกอย่าง The Asset Triple A Private Capital Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนที่ท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงความเสี่ยงด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ลูกค้าหลายรายไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เฉพาะการสร้างความเติบโตให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่เท่านั้น ซึ่งความต้องการนี้จะครอบคลุมในส่วนของการให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน แต่ยังมีอีก 2 เรื่องที่ลูกค้าหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น นั่นก็คือด้านการเก็บรักษาและการส่งต่อทรัพย์สินให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นที่มาของ 4 บริการที่เป็นเสาหลักของโซลูชันในการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ของ KBank Private Banking เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ และให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปราศจากความกังวล

4 บริการเสาหลักของโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ของ KBank Private Banking ประกอบด้วย

1. นวัตกรรมการลงทุนแบบ Risk-based asset allocation ผ่านกองทุน ALLROAD Series ซึ่งนำกลไกอัจฉริยะเข้ามาช่วยบริหารจัดการและปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจ ทำให้มีความสมดุลด้านความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาพตลาด

2. ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตลงทุนในช่วงเศรษฐกิจผันผวน โดยมีทั้งหุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กองทุนให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

3. โซลูชั่นการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของธนาคารที่ว่าธุรกิจที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนจะกลายเป็นธุรกิจผู้ชนะในที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนของกองทุนเพื่อความยั่งยืนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานเหนือกว่าดัชนีชี้วัดต่างๆ

4. บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Planning Service) ครอบคลุมการให้คำปรึกษา กำหนดกติกาและเป้าหมาย วางแผนงาน ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมไปถึงบริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวม (Real Estate Advisory Service) ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดิน บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายด้านภาษี และการแปลงที่ดินมาเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน (Land Loan for Investment)

นายจิรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรางวัล Triple A Best Private Bank in Thailand และ รางวัล Triple A Best Private Bank – HNWIs in Thailand อันทรงเกียรติจากเวทีระดับโลกอย่าง The Asset Triple A Private Capital Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับเป็นความภาคภูมิใจที่ KBank Private Banking ได้รับ เพราะเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน จากความสามารถในการบริหารความมั่งคั่ง การให้คำปรึกษาการลงทุน และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นมานานกว่า 2 ทศวรรษ ตัดสินโดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิของ The Asset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์และความเห็นของผู้ใช้บริการ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง ได้รับรางวัลมาแล้วรวม 11 รางวัล จาก 10 เวทีระดับสากล นับเป็นความภาคภูมิใจในการมุ่งมั่นและทุ่มเทให้บริการลูกค้าไพรเวทแบงก์ของทีมงานทุกคน และยังถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล