CEO ของ JPMorgan มองว่า ประโยชน์ของ AI อาจทำให้มนุษย์ทำงานเหลือแค่สามวันครึ่งต่อสัปดาห์

Jamie Dimon - (Photo by SAUL LOEB / AFP)
เจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจพีมอร์แกน ได้ให้มุมมองถึงการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ นั้นจะส่งผลดีกับมนุษย์ และอาจทำให้มนุษย์ทำงานแค่ 3.5 วันต่อสัปดาห์ และทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นมาก

Jamie Dimon ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินอย่าง JPMorgan ได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการปลดพนักงานออกก็ตาม

เขาชี้ว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้มนุษย์เราทำงานสามวันครึ่งต่อสัปดาห์ และยังมองว่าในอนาคตมนุษย์อาจมีอายุยืนถึง 100 ปี และไม่มีโรคมะเร็ง และเขายังชี้ว่า AI อาจเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานบางอย่าง

CEO ของ JPMorgan ยังชี้ประโยชน์ของ AI ว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของสถาบันการเงินรายดังกล่าว ก่อนหน้านี้กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยทำให้เข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

โดย JPMorgan ได้นำ AI เข้ามาช่วยทำงานแล้วมากกว่า 300 ด้าน โดย Jamie ได้กล่าวไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า “มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ AI เข้ามาช่วยในหลายด้าน”

นอกจากนี้สถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐฯ รายนี้ได้ประกาศรับสมัครงานเกี่ยวกับบุคลากรด้าน AI มากถึง 3,500 ตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา แสดงถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี CEO ของ JPMorgan ได้กล่าวถึงข้อเสียของ AI คืออาจมีคนไม่หวังดีนำไปใช้งานในทางที่ผิด