เมกะบางนาขายความใหญ่

เมื่อเมกะบางนา วางจุดขายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 254 ไร่ เจ้าของพื้นที่โครงการจึงดีเดย์เปิดตัวในวันที่ง่ายต่อการจดจำ คือ ในวันที่ 5-5-2555 เลื่อนจากกำหนดการเดิมเกือบ 3 เดือน เนื่องจากภาวะน้ำท่วมและต้องการเล่นกิมมิกเลขสวยด้วย มาดูกันว่าความใหญ่ของเมกะบางนาจะมีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นบ้าง

cellspacing=”2″>

ต้องใหญ่ที่สุด 780  คือ

จำนวนร้านค้าทั้งหมด 2,400
ตารางเมตร คือ ช็อปซาร่า
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 640 
ตารางเมตร คือ ร้านเคเอฟซี
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3,500
ตารางเมตร คือ พื้นที่ทำกิจกรรมการตลาด 2,000-3,000
บาทต่อบิล คือ ยอดประเมินค่าใช้ในเมกะบางนา 30-40 คือ แบรนด์ในทุกแคทิกอรี่ไม่เคยเปิดบริการในประเทศไทยมาก่อน

10,000
ล้านบาท คือ มูลค่าโครงการรวมที่ดิน 200 ล้านบาท
คือ งบการตลาด 30 ล้านบาท คือ งบการตลาดในช่วงก่อนเปิดตัว 170 คือ งบการตลาดในช่วงเปิดตัว 10  ปี
คือ ระยะเวลาที่คาดว่าจะคืนทุน

cellspacing=”2″>

ใครเป็นลูกค้าเมกะบางนา 5-10% คือ สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้า 3 ล้านคน คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 30
กิโลเมตร 50,000
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เป็นรายได้เฉลี่ยของประชากรในแถบนั้น 20,000-35,000
คนต่อวัน คือ จำนวนผู้ใช้บริการอิเกีย
ซึ่งตั้งเป็นแองเคอร์หลักของศูนย์แห่งนี้ 100,000
คนต่อวัน คือ จำนวนผู้ที่คาดว่าจะมาใช้บริการเมกะบางนา

40
ล้านคนต่อวัน คือ จำนวนผู้ที่คาดว่าจะมาใช้บริการตลอดทั้งปี 18 ล้านคน คือ ผู้ใช้บริการต่อปีจากพื้นที่เป้าหมายหลัก 25 ล้านคน คือ ผู้ใช้บริการต่อปีจากพื้นที่เป้าหมายรอง 3
ครั้งต่อสัปดาห์ คือ คาดการณ์ความถี่เฉลี่ยในการใช้บริการ 3 
ชั่วโมง คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้บริการในศูนย์

cellpadding=”2″ cellspacing=”2″>

style=”font-weight: bold;”>สัดส่วนร้านค้า 32% แฟชั่น 24% ร้านอาหาร 43% บริการด้านการเงิน สินค้าเด็ก
สุขภาพและความงาม กีฬา ตกแต่งบ้านและไอที