การบินไทยกำไร 4 ไตรมาสติดต่อกันแล้ว ล่าสุดโกยกำไรไปถึง 1,538 ล้านบาท

Photo : Shutterstock
หลังจากที่การบินไทยต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ล่าสุดสายการบินแห่งชาติรายนี้ได้รายงานผลประกอบการล่าสุดในไตรมาส 3 ของปี 2023 มีกำไร 1,538 ล้านบาท ทำให้การบินไทยมีกำไรติดต่อกันถึง 4 ไตรมาสแล้ว

บมจ. การบินไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในไตรมาส 3 สายการบินแห่งชาติรายนี้ยังทำกำไรได้มากถึง 1,538 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากรายได้จากค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่ลดลง

รายได้รวมของการบินไทยในไตรมาส 3 อยู่ที่ 37,008 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่แล้ว 12.6% ปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้เติบโตก็คือรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 77.3% ดีกว่าปี 2022 เล็กน้อย ขณะที่รายได้จากกิจการอื่น ๆ เช่น ครัวการบิน ฯลฯ เติบโต รวมถึงรายได้จากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในของการบินไทยในไตรมาส 3 อยู่ที่ 29,289 ล้านบาท ได้ข้อดีจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ลดลง อย่างไรก็ดีสายการบินมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา 7.6% ขณะที่ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานนั้นลดลง

การบินไทยยังได้รายงานกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักลบกับค่าเช่าเครื่องบินแล้ว ในไตรมาส 3 นี้มีกระแสเงินสดมากถึง 8,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 37.5%

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้ขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักในประเทศอินโดนีเซีย สำนักงานขายที่ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการขายเครื่องบิน Boeing รุ่น 747-400 จำนวน 2 ลำ และ Airbus A340-600 จำนวน 1 ลำ

นอกจากนี้การบินไทยยังรายงานถึงการรับโอนเครื่องบินจากสายการบินไทยสมายล์ เนื่องจากบริษัทกำลังปรับปรุงโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจการบินไทย และทำการบินแทนไทยสมายล์ในเส้นทางบินต่างประเทศ เช่น เกาสง ปีนัง มุมไบ ฯลฯ และคาดว่าการโอนเครื่องบินจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2024

การรายงานกำไรในไตรมาส 3 ของการบินไทยนั้น ทำให้สายการบินแห่งชาติรายนี้มีกำไรติดต่อกัน 4 ไตรมาสแล้ว

หลังจากนี้การบินไทยเตรียมเพิ่มเที่ยวบินไปยังประเทศจีน รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ทำให้การบินไทยมีเส้นทางบิน 51 เส้นทาง และสายการบินยังเตรียมปรับโครงสร้างโดยจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลดความซ้ำซ้อน บริหารจัดการด้านธุรกิจ รวมถึงพิจารณาการลงทุนจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภาด้วย