คาโอส่งมาจิคลีน สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่”

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำ เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีการระบาดหนักมากขึ้นในปีนี้ ส่งแบรนด์ มาจิคลีน แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชั้นนำที่มุ่งดูแลสุขอนามัยของคนไทย ภายใต้โครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” โดยได้ส่งมอบมาจิคลีน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ให้แก่หลากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงอีกหลากหลายหน่วยงานเอกชนและมูลนิธิ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์กับสถานที่ในการกำกับดูแลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 8,149,440 บาท

โดยนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 4,585,440 บาท มอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด และสำนักงานสาธารสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์

สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

อีกทั้งยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่กรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า 3,564,000 บาท และได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อส่งต่อให้แก่สถานพยาบาลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมานคร เพื่อสาธารณประโยชน์ใช้ในสถานที่ให้บริการประชาชนได้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค

มาจิคลีน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ใช้ในการเช็ดฆ่าเชื้อไวรัส ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส H1N1, ไวรัส H3N2 และไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการสัมผัส มาพร้อมสูตรใส ไม่เติมสีสังเคราะห์ กลิ่นไม่ฉุน และสามารถเช็ดได้หลากหลายพื้นผิว สามารถหาซื้อได้ที่ โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยคาโอมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ผ่านโครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” ในครั้งนี้ และปกป้องคนไทยให้ห่างไกลจากโรคติดต่อต่างๆ และมีสุขภาพกายที่แข็งแรงต่อไป