เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สนับสนุนโครงการหัตถกรรมชุมชน ยกระดับสู่สินค้าเศรษฐกิจ

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้ามัดย้อม” ณ บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจภายในชุมชนสู่การเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คุณคริสทีน ฟรานซิสก้า หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “งานหัตถกรรมถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผ้ามัดย้อมก็เป็นผลผลิตจากงานหัตถกรรมที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นกัน การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสินค้าให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดนอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้ามัดย้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บ้านโคกขาม ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการตอบ SDGs เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การสนับสนุนจาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

โครงการดังกล่าว ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสและต่อยอดการทำธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (HKEX: 1519) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุด่วน ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสยึดมั่นในพันธกิจ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า โดยมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน” โดยมุ่งให้บริการด้วยโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัลที่มีความชาญฉลาด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ทางโลจิสติกส์สู่สังคมโลก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผ่านทาง

เว็บไซต์:www.jtexpress.co.th

เฟสบุ๊ค:J&T Express Thailand

อินสตาแกรม:@jntexpressth

ทวิตเตอร์:twitter.com/jntexpressth

ติ๊กต๊อก:@jntexpressth

และแอปพลิเคชัน J&T Thailand รวมถึงสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call center ที่เบอร์ 1470