ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ขานรับมาตรการ “Easy E-Receipt” อัดฉีดโปรโมชั่นเสริม กระหน่ำแคมเปญต่อเนื่อง

กลุ่มวันสยาม ผนึกกำลังโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟ เวอรี่ ตอบรับมาตรการ “Easy E-Receipt”  เสริมโปรโมชั่นพิเศษ  “Easy E-Receipt 2024 ช้อปเพลินเกินคุ้ม” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมโปรโมชั่นตลอดเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และวาเลนไทน์ อย่างต่อเนื่อง มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายได้ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี

นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ “Easy E-Receipt” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ซึ่งประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมสนับสนุนมาตรการของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภค และการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่าย เพราะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้  ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการ Easy e-Receipt กำหนดให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือผู้ประกอบการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้ต้องการใช้สิทธิ์จะต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice (กรณีบริษัทจด VAT) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Receipt (กรณีบริษัทไม่จด VAT)  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

เพื่อสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้เตรียมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ ภายใต้ชื่อ “Easy E-Receipt 2024 ช้อปเพลิน เกินคุ้ม” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด คือ เมื่อช้อปและแสดงใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถรวบรวมใบกับกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไม่เกิน 3 ใบ จากร้านค้าภายในศูนย์ฯ เดียวกันและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด นำมาแลกรับบัตรกำนัล SIAM GIFT CARD  มูลค่า 800 บาท  สำหรับนำไปใช้ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1,600 บาทขึ้นไป โดยแบ่งเป็น สยามพารากอน จำนวน 800 สิทธิ์ ,  สยามเซ็นเตอร์ 400 สิทธิ์ , และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 300 สิทธิ์ โดยลูกค้าที่สนใจ สามารถแลกรับสิทธิ์ และตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือได้ที่จุดรีเดมชั่นภายในทั้ง 3 ศูนย์การค้า

นอกจากนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ตลอดทั้งสองเดือน ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ยังได้เตรียมโปรโมชั่นและกิจกรรมอีเว้นท์อย่างต่อเนื่องมากมาย เพราะเป็นช่วงเทศกาลและงานสำคัญ อาทิ เทศกาลปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้เตรียมกระหน่ำแคมเปญอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้านักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายสูงถือเป็นหนึ่งในไฮซีซั่นสำคัญของธุรกิจรีเทลและศูนย์การค้า และเพื่อตอกย้ำการเป็น Top of Mind เป็นเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเทศกาลใดก็ตาม

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมาตรการ Easy E-Receipt ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ไปจนถึงตรุษจีน จะเป็นแรงส่งสนับสนุนให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ ให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ล้านบาท และกระตุ้น GDP ปี 2567 ให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.18%