ซีอาร์จี คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2024 โดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress และ CHRO Asia

ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันกับองค์กร

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน การส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร เช่น การสร้างโอกาสในการจ้างงานคนพิการ การขยายสวัสดิการในด้านต่างๆ และส่งเสริมการเติบโตในสายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลาย และนำเสนอโปรแกรมที่สนับสนุนความสมดุลในการทำงานและชีวิตประจำวัน (Work-Life Balance) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพ อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและการเติบโต ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น