“เพราะทุกสัญญาณ ต้องได้รับการตอบรับ” หนึ่งในภารกิจของ NT

หลังจากที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาภาพลักษณ์องค์กร ครบทั้ง 2 เรื่อง บรรลุเป้าหมายสร้างการรับรู้ต่อการดำเนินงานขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบโครงข่ายประสิทธิภาพสูง ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีล้ำหน้าแห่งอนาคต ตอบโจทย์ทั้งในด้านงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด และตอบสนองความต้องการใช้งานสำหรับคนในทุกระดับ ครอบคลุมพื้นที่อย่างเท่าเทียม

ภาพประกอบเรื่องที่ 1

แนวคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาในเรื่องแรก “หน้าที่…ไม่มีวันทิ้งกัน” ต้องการแสดงให้เห็นถึงภารกิจสำคัญของ NT เพื่อที่จะดูแลผู้ใช้บริการเมื่อต้องการติดต่อ ในทุกสัญญาณ ต้องได้รับการตอบรับ  การเตรียมพร้อมของ NT ให้บริการสื่อสารและเฝ้าระวังสัญญาณทุกการเชื่อมต่อให้ใช้งานได้ทุกเวลา เพราะทุกนาทีนั้นมีความหมาย  และเพราะทุกพื้นที่ แม้ห่างไกล nt จึงมุ่งเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ หน้าที่ดูแลสัญญาณ ให้สามารถเชื่อมต่อได้ ไม่มีวันหยุด เพื่อการติดต่อสื่อสารของคนไทยไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นที่มาของการนำเสนอเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องแรก  เชิญชมภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 1 “หน้าที่…ไม่มีวันทิ้งกัน”  ตามลิ้งค์นี้  https://youtu.be/ZJvmzScLI10?si=FvvxKCobzP6Gt6gc

ภาพประกอบเรื่องที่ 2

“NT ทำมากกว่าที่คิด” เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 2  ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มีพันธกิจสำคัญ คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยบริการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง  เพื่อสร้างเท่าเทียมให้กับคนไทยทุกระดับ การขยายเครือข่าย NT เพื่อครอบคลุมไปยังพื้นที่รอบนอก ห่างไกล จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม ผ่านใต้น้ำ การกระจายสัญญาณภาคพื้นดินที่ห่างไกลจากเมืองมากมาย  NT จึงทำมากกว่าที่คิด เพื่อตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์ ส่งสัญญาณความสุขสู่คนไทยทุกคน ทั่วไทย เชิญชมภาพยนตร์โฆษณา “NT ทำมากกว่าที่คิด”ตามลิ้งค์นี้ https://youtu.be/SmSf_B3WK9g?si=DtYNjW40BIwHAvTo