นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงานibusiness Forum 2024 “RESHAPING THAILAND FOR A SUSTAINABLE FUTURE พลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ibusiness Forum 2024 และกล่าวปาฐกถา “RESHAPING THAILAND FOR A SUSTAINABLE FUTURE พลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยเสนอ 3 แนวทางสำคัญเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบ พลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอาทิ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประวิทย์ ประกฤตศรีรองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำ  ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่  แกร็บ ประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์