กรุงศรีแต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา

ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน นางสาวพัทธ์หทัยจะดูแลรับผิดชอบในการบริหารงาน วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของกรุงศรี ซึ่งครอบคลุมใน 5 ประเทศ ประกอบด้วย สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยธุรกิจอาเซียนถือเป็นธุรกิจที่กรุงศรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาค” ที่ต้องการเชื่อมโยงและพัฒนาธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและอาเซียนด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมากว่า 23 ปี นางสาวพัทธ์หทัย เป็นผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งในด้านการบัญชีและการเงิน การบริหาร วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการเงินเพื่อรายย่อย โดยเฉพาะด้านสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่ร่วมงานกับกรุงศรีกรุ๊ป นางสาวพัทธ์หทัยนับเป็นผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่เปี่ยมด้วยพลังในการพิชิตเป้าหมายและความเป็นเลิศ นอกจากนี้ ยังได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายในด้านการบริหารงานโครงการเชิงกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณและการลงทุนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวมทั้งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

นางสาวพัทธ์หทัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน (The George Washington University)  สหรัฐอเมริกา