บีเจซี เผยผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายดีที่สุดของปี 2566 ดันรายได้รวมเติบโตทะลุ 40,000 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเติบโตร่วม 10%

“บีเจซี” เผยผลประกอบการไตรมาสสุดท้าย ปี 2566 มีกำไรสุทธิรวม1,638 ล้านบาท จากต้นทุนหลักของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวลดลงและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนรวมถึงยอดขายที่เติบโตขึ้นของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบีเจซี เปิดเผยรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 4 ปี 2566 เท่ากับ 39,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 721 ล้านบาท จากปีก่อนโดดเด่นมาจากกลุ่มสินค้าและบริการค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในไตรมาส 4/66 เท่ากับ 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจากปีก่อน

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์รายงานยอดขายในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 6,650 ล้านบาท ยอดขายแก้วเติบโตขึ้น ส่วนยอดขายของกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระป๋องลดลงโดยมีกำไรสุทธิรวมที่ 564 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่งจากปีก่อนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลดลงและโครงการลดต้นทุน

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภครายงานยอดขายในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 5,346 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาท จากปีก่อนเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากต้นทุนน้ำมันปาล์ม ต้นทุนเยื่อกระดาษ ต้นทุนสาธารณูปโภคและค่าขนส่งที่ลดลง รวมไปถึงการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิครายงานยอดขายในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 2,158 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 816 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินค้ากลุ่มความงามและยาโรคไต และฝ่ายการแพทย์มียอดขายลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากปีงบประมาณที่ล่าช้า

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่รายงานรายได้รวมในไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 26,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 766 ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 26,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 819 ล้านบาท จากปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 1,096 ล้านบาท จากการบริหารสต็อกสินค้าที่ดี และค่าใช้จ่ายในห่วงโซ่อุปทานที่ลดลงเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจยังเดินหน้าขยายสาขาทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเพื่อเสริมความแข็ง แกร่งให้กับแพลตฟอร์ม Omnichannel บริษัทได้ร่วมมือกับ Robinhood อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าบิ๊กซีใน Robinhood Mart พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพอีกด้วย

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศขององค์กรที่ตั้งเป้าหมาย เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง