เปิดอินไซต์ ‘นักท่องเที่ยวไทย’ ไม่ใช่แค่พร้อมไป แต่พร้อม ‘จ่าย’ มากขึ้นด้วย!