จีเอเบิล ต่อยอดสมการกลยุทธ์ “3S” ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง นำร่องพัฒนา Dashboard ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สธ. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติอนาคต บุกตลาด Healthcare อย่างต่อเนื่องขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพของคนไทยในการยกระดับระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก ผ่านการพัฒนาระบบ  Business Intelligence Dashboard เพื่อวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

นางนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เผยว่า  “จากแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2024 ของจีเอเบิลที่มุ่งเน้นถึงสมการกลยุทธ์ “Sustainable= Smart + Secure” สู่การเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งสำคัญของจีเอเบิลทั้งโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure), ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) ฯลฯ  สู่อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ จากข้อมูลคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ ระบุว่า ทิศทางการลงทุนด้านไอทีในธุรกิจเฮลท์แคร์จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีนับจากนี้ วันนี้จีเอเบิลพร้อมแล้ว ที่จะผนึกความเชี่ยวชาญของบุคลากรไอทีเข้ากับเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต่อยอดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศผ่านการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข”

นายสรรเสริญ สุมานนท์ (รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาทางเทคนิค) บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เผยว่า “การร่วมพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเร่งรัดดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในระยะสั้นและเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) ที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเร็วและเห็นผล และแผนระยะยาว 1 ปี ในการขับเคลื่อนทั้ง 13 นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขว่า “ด้วยแผนขับเคลื่อนทั้ง 13 นโยบายประจำปี 2567 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการยกระดับการดำเนินงานในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ได้มุ่งเน้นแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพและบริการที่ครบวงจร เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. การพลิกบทบาทสู่การเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ”

ระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศมาวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล นำมาใช้เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย ช่วยให้ทีมผู้บริหารที่ดูแลนโยบายสามารถเห็นภาพรวมการดำเนินการของทุกนโยบายที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกได้แบบเรียลไทม์ สามารถติดตามผลการดำเนินการภาพรวมของทุกนโยบายในหน้าเดียว และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกของแต่ละนโยบายได้ สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบายด้านสาธารณสุขได้ชัดเจนตรงตามเป้าหมายช่วยลดเวลาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ปัจจุบัน จีเอเบิล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีโซลูชันและดิจิทัลโซลูชันระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเฮลท์แคร์ในหลายส่วนตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Platform) การนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล (Business Intelligence Dashboard) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) และทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในไอทีโซลูชันระดับโลกของจีเบิล ที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ของไทยแข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย” นางนวลนิตย์ กล่าวทิ้งท้าย