อัดฉีดเต็มที่! ‘เกาหลีใต้’ เล็งให้เงินสนับสนุน 100 ล้านวอน/เด็ก 1 คน เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิด

หน่วยงานด้านสถิติของรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ในค่าเฉลี่ยการมีบุตรสำหรับผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ในระยะเจริญพันธุ์ลดลงเหลือเพียง 0.72 ตลอดปี 2023 จากเดิม 0.78 ในปี 2022 ส่งผลให้มีจำนวนของเด็กทารกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 229,970 คน

จากปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำลง อันเป็นผลมาจากคนรุ่นใหม่เลือกมีลูกช้าลงหรือไม่มีเลย เพราะความยากลำบากทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูง ทำให้รัฐบาลเริ่มสำรวจเกี่ยวกับการ ให้เงินอุดหนุนการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตรมูลค่า 100 ล้านวอน หรือราว 2.67 ล้านบาท ต่อเด็กหนึ่งคน

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่มี Booyoung Group บริษัทก่อสร้างในเกาหลีใต้เสนอเงินจำนวน 100 ล้านวอนให้แก่พนักงานเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเกิดของประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี 2564 บริษัทใช้เงินไปกว่า 7 พันล้านวอน ให้กับพนักงานที่มีลูก 70 คน

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวก็ถูก คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ตั้งข้อสังเกตว่า เงินอุดหนุนจำนวน 100 ล้านวอนต่อเด็ก 1 คน สามารถจูงใจให้ คนอยากมีลูก ได้หรือไม่ และเห็นด้วยกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

โดยความเห็นแตกออกไปหลายทาง ทั้งที่มองว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วย แบ่งเบาภาระทางการเงินในการลาคลอด ได้ และเชื่อว่าคู่รักหลายคู่ก็จะถูกกระตุ้นให้มีลูก แต่ก็มีหลายความเห็นที่มองว่า เงินอุดหนุนดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขวิกฤติทางประชากรศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ของประเทศได้ นอกจากนี้ บางคนมองว่าอาจมีคนที่ใช้ช่องจากนโยบายนี้เพื่อหารายได้ เด็กอาจไม่ได้เกิดมาอย่างตั้งใจ แต่เกิดเพราะอยากได้เงิน

ปัจจุบัน ผู้ปกครองชาวเกาหลีใต้ที่มีลูกได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐจำนวน 35-50 ล้านวอนหรือประมาณ 1.3 ล้านบาท ผ่านโครงการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุ 7 ขวบ แต่อัตราการเจริญพันธุ์ของเกาหลีใต้ก็ยังมีแนวโน้มลดลง จากปัจจุบันที่มีทารกเกิดใหม่ 0.72 คน ต่อผู้หญิง 1 คน และอาจเหลือเพียง 0.68 คน ภายในสิ้นปีนี้

Source