วันสุดท้าย!!CPNREIT กองทรัสต์ประเภทค้าปลีก มูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในไทยเปิดจองหน่วยเพิ่มทุน ภายใน 15.00 น. นี้ ผลตอบแทนดี มั่นคง เติบโตต่อเนื่อง

CPNREIT เปิดให้จองซื้อหน่วยเพิ่มทุนวันสุดท้าย (29 เม.ย.) ถึง 15.00 นี้ ประกาศราคาเสนอขายสูงสุด  Maximum Price 10.70 บาทต่อหน่วย ส่วนราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศ ในวันที่ 29 เม.ย. กำหนดโดย  Book Building จากนักลงทุนสถาบัน หากต่ำกว่าราคานี้ จะได้รับคืนเงินส่วนต่าง

จองซื้อหน่วยเพิ่มทุน ผ่าน

1) ธ.กสิกรไทย และเว็บ K-My Invest ของ ธ.กสิกรไทย www.kasikornbank.com/kmyinvest

2) ธ.กรุงเทพ และ Mobile Banking ของ ธ.กรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/CPNREIT

3) บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ และเว็บไซต์ของ บล.เมย์แบงก์ https://www.maybank-ke.co.th/products-services/products-services/e-ro/

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน https://bit.ly/444ltxs

3 จุดแข็งของ CPNREIT

  1. Yieldดี

–                  คาดการณ์ผลตอบแทนกว่า 10% ปี 68

–                  เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนเติบโตกว่า 5% ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกอง (CAGR DPU ตั้งแต่ปี 2548)

–                  โมเมนตัมเชิงบวกของผลประกอบการ : รายได้รวมปี 66 : 5,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16  จากปีก่อน จากทั้งการฟื้นตัวของธุรกิจศูนย์การค้า

–                  ราคา CPNREIT ยังไม่สะท้อนการฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้ ระดับผลตอบแทนในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง เป็นที่น่าดึงดูดต่อนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  1. Growthดี

–                  จุดแข็งที่เหนือกว่าและชัดเจน คือ การมี CPN เป็น Sponsor, ผู้ถือหน่วยทรัสต์, และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ภายใต้ทีมงานบริหารคุณภาพเดียวกัน, เห็น Pipeline การลงทุนในอนาคตที่เป็นรูปธรรมกว่ากองอื่น มีความมั่นคง ดูแล Asset ดี มีกลยุทธ์ในการบริหารกอง สร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง และ CPN Commit ที่จะอยู่กับกอง สร้างการเติบโตไปด้วยกัน

–                  เน้นการลงทุนในศูนย์การค้า ระดมทุนต่อสัญญา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (ช่วงต่ออายุ) และ เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)  ไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 25,014 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ของทั้ง 2 ศูนย์การค้า สูงกว่า 98%

–                  มีแผนลงทุนระยะยาว เพื่อให้สินทรัพย์ในกองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2575 (ภายใน 8 ปี) มี 6 ศูนย์การค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในแผนลงทุน เช่น เซ็นทรัล เวสต์เกต, พระราม 9, อีสต์วิลล์, ชลบุรี, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี

  1. จังหวะดี

–                  การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภายในประเทศ

–                  การกลับมาของนักท่องเที่ยวที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา, เชียงใหม่ และ โรงแรม Hilton Pattaya ซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก

–                  ภาวะดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางที่กำลังจะลง เป็น Timing ที่เหมาะสม น่าลงทุน ถือเป็นการสร้างผลตอบแทนที่มีความมั่นคง

มุมมองในฐานะ CPN ผู้ถือหน่วยรายใหญ่, ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ Sponsor ของ CPNREIT

–                  ผู้ถือหน่วย: CPN เป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ ถือต่อเนื่องมาโดยตลอด และเข้าร่วมซื้อหน่วยเพิ่มทุนทุกครั้ง รวมถึงครั้งนี้ด้วย

–                  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: CPN เป็นผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ได้นำประสบการณ์ความสามารถตรงนี้มาบริหารสินทรัพย์ของกอง REIT

–                  Sponsor: CPN มีนโยบายทางธุรกิจ ที่จะสร้างความเติบโตให้กับ CPN และ CPNREIT ไปพร้อมๆ กัน

CPNREIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท มี CPN เป็น Sponsor มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 81,000 ล้านบาท โดยปัจจุบัน CPNREIT ลงทุนใน 12 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้า 7 แห่ง (เซ็นทรัล พระราม 2, พระราม 3, ปิ่นเกล้า, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, พัทยา, มารีน่า, ลำปาง) อาคารสำนักงาน  4 แห่ง (The Nineth Towers, Pinklao Tower A & B, Unilever House)  และโรงแรม Hilton Pattaya  1 แห่ง กระจายใน 4 หัวเมืองหลัก โดยโครงการที่ลงทุนอยู่ มีพื้นที่ทั้งหมด 364,000 ตารางเมตร และมีอัตราเช่า คิดเป็น 94% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด

คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน