8 พฤษภา วันกาชาดโลก Keeping Humanity Alive ชวนคนไทยแสดงพลังมนุษยธรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก สภากาชาดไทย ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังมนุษยธรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย เฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด “Keeping Humanity Alive” (ดำรงรักษาหลักมนุษยธรรม) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันกาชาดโลก ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงนายอังรี ดูนังต์ และยกย่องความทุ่มเทในการทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดทั่วโลก เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำงานของสภากาชาดที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกในปี 2567 ได้กำหนดแนวคิดของวันกาชาดโลกว่า “Keeping Humanity Alive” (ดำรงรักษาหลักมนุษยธรรม)  โดยต้องการนำเสนอความหลากหลายในการทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตน ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการบริจาคโลหิตเพื่อให้เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลก
โอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งการเฉลิมฉลอง  วันกาชาดโลก บริจาคโลหิต ในโครงการ วันกาชาดโลกปี 2567 Keeping Humanity Alive ดำรงรักษาหลักมนุษยธรรม ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หรือใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น
นอกจากนี้ สามารถร่วมกิจกรรมถ่ายภาพภายใต้แนวคิด Keeping Humanity Alive โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #KeepingHumanityAlive เพื่อเป็นกระบอกเสียงชวนเชิญประชาชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิต ต่อชีวิต
ผู้ป่วย เนื่องในวันกาชาดโลก