เว็บเกือบล่ม! นันยางปลื้ม วัยรุ่นแห่เข้าแพลตฟอร์มใหม่ ‘ดูใจตน วอลเล็ต’ ยอดทะลุแสนราย

วัยรุ่นไทยตื่นตัวแห่ร่วมแพลตฟอร์ม “ดูใจตน วอลเล็ต” ของนันยางเพื่อเช็คระดับความใจดีกับตัวเอง หลังพบปัจจุบันวัยรุ่นสภาพจิตใจย่ำแย่สูงสุด หนึ่งในสาเหตุหลักมาจากการตำหนิและกดดันเหยียบย่ำตัวเองจากภายใน หรือ Self-bully

ดร.จักรพล จันทวิมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวถึงภาพรวมกระแสตอบรับของวัยรุ่นไทยต่อแพลตฟอร์ม “ดูใจตน วอลเล็ต” ผ่านเว็บ ‘พอดีไม่เหมือนกันดอทคอม’ (nanyangpordee.com) ที่นันยางร่วมกับ MasterPeace ศูนย์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสุขภาพจิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหลักให้วัยรุ่นได้วัดระดับความใจดีต่อตนเอง โดยใช้แบบประเมินความเห็นใจต่อตนเองสำหรับวัยรุ่นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้พัฒนาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่วัยรุ่นที่เข้าร่วมในครั้งนี้ว่า หลังจากนันยางได้เปิดตัว ‘พอดีไม่เหมือนกันดอทคอม’ (nanyangpordee.com) ออกไป ปรากฏว่ามีวัยรุ่นเข้าร่วมสำรวจระดับความใจดีต่อตนเองมากกว่า 100,000 รายจากทั่วประเทศ และมียอดการส่งต่อร่วมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมในจำนวนมากยิ่งเป็นผลดีที่ช่วยลดปัญหาสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ให้ลดลง นอกจากนี้นันยางและภาคีนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข ตลอดจนกลยุทธ์การสื่อสารที่เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“เรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อตัววัยรุ่นที่อย่างน้อยได้ฉุกคิดที่จะวัดระดับปัญหาที่ตนต้องเผชิญอยู่ อย่างน้อยก็จะได้รับรู้ว่าตนเองใจดีกับตัวเองแค่ไหน และท้ายที่สุดจะได้รับข้อความเตือนสติที่มีให้อย่างเหมาะกับระดับปัญหาของแต่ละคนที่แนะนำโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และประโยชน์ต่อภาคสังคมที่จะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการกดดันเหยียบย่ำตัวเองในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่อยากให้มองว่าปัญหาของวัยรุ่นเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ไม่สำคัญ เพราะเราพบว่าปัญหาสภาพจิตใจของจะส่งผลต่อสภาพทางกายและการแสดงออกของวัยรุ่น หากปัญหาในส่วนนี้ไม่ได้รับการเยียวยาก็จะส่งผลต่อประเทศได้ในที่สุด”  ดร.จักรพล กล่าว

ทั้งนี้ นันยางในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับวัยรุ่นไทยมาอย่างยาวนาน อยากชวนวัยรุ่นได้หันกลับมาสำรวจตัวเอง ผ่านแบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อสำรวจความใจดีกับตัวเอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ป้องกันปัญหาสุขภาพใจ และสนับสนุนนักเรียนให้รู้สึกเบากับ ใจตัวเองมากขึ้น เพราะตัวเราแต่ละคนดีในแบบของตนเอง เปรียบเทียบกับผู้อื่นน้อยลง ให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนดีพอ และพอดีไม่เหมือนกัน

“วันนี้นันยางได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาการบูลลี่ตนเอง แค่ขั้นแรกนี้ก็สำคัญมากแล้ว เพราะทำให้ได้รู้ว่าตนเองกำลังคุยกับตัวเองในรูปแบบใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีและรักตนเองในแบบที่เป็น เพราะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่พอดีสำหรับเราแล้ว จึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากัน เช่นเดียวกับการสวมรองเท้า คู่ที่ไม่ใช่ของเราก็จะสวมไม่สบายเท่ากับคู่ที่เราได้เลือกและลองใส่แล้ว จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่ต้องการวัดความใจดีต่อตนเอง  เพราะนันยางเชื่อว่า ทุกคนต่างดีพอและมีความพอดีที่ไม่เหมือนกัน” ดร.จักรพล กล่าวสรุป

ร่วมหยุด “การกดดันเหยียบย่ำตัวเอง หรือ Self-bully” กับนันยาง ด้วยการสำรวจความใจดีต่อตัวเอง ได้ที่ “ดูใจตนวอลเล็ต” ทาง ‘พอดีไม่เหมือนกันดอทคอม’ (nanyangpordee.com) และปลุกพลังความใจดีกับตัวเองให้ก้าวเดินต่อไปในแบบของเรากับเพลงมาร์ช  ‘พอดีไม่เหมือนกัน’ ได้ที่ https://youtu.be/qMGM6y-7z8o และ https://tiktok.com/@nanyanglegend/video/7365364969472314640