คีลส์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Kiehl’s Open Doors” ประตูสู่โอกาสให้เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศพัฒนาศักยภาพเพื่อสังคมที่เท่าเทียมกัน

คีลส์ (Kiehl’s) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำระดับโลกจากนิวยอร์ก ภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย “Kiehl’s Open Doors” (คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส) เปิดประตูสู่โอกาส เพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ สร้างโอกาส ส่งเสริมศักยภาพ และผลักดันให้พวกเขาเจริญเติบโตในสังคม  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศ โดยดำเนินโครงการร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation Of Transgender Alliance For Human Rights  หรือ Thai TGA) พร้อมองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ที่มุ่งทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมเชิญ คุณเขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ นักจิตบำบัดคนสำคัญร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ด้วย

จุดเริ่มต้นของ คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส หรือโครงการ ‘คีลส์เปิดประตูสู่โอกาส’ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ มาจากปณิธานคีลส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1851 ในการต้อนรับและดูแลผู้คนทุกคนอย่างใส่ใจ ทั้งลูกค้า และพนักงานในองค์กร ไม่จำกัดว่าเพศหรือรสนิยมแบบใด ด้วยการส่งเสริม จ้างงาน และเปิดรับทุกคน ทุกความคิด อย่างเสมอภาคเท่าเทียมมาโดยตลอด และยังได้สนับสนุนเยาวชนกลุ่ม YouthAIDS ด้วยการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์ยังชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้ และตั้งแต่ปี 2004 คีลส์ได้ร่วมเฉลิมฉลอง Pride parade ในอเมริกา รวมถึงให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเพื่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ปัจจุบันคีลส์ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีผู้คนอีกมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงประตูแห่งโอกาสได้อย่างที่ควรจะเป็น พร้อมกันนี้ยังได้เดินหน้าขยายการทำงานไปยัง คีลส์ ในทุกประเทศทั่วโลก

คีลส์ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เปิดตัวโครงการ “Kiehl’s Open Doors” ในปี 2024 เป็นปีแรก โดยมีการปรับการให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการให้เช้ากับบริบทของสังคมไทย ที่กลุ่มเยาวชนข้ามเพศและกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศยังคงขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร โดยการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ และโอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตของพวกเขา ที่ผ่านมาคีลส์ได้แสวงหาพันธมิตรที่เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย จนกระทั่งเกิดเป็นความร่วมมือกับ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights หรือ Thai TGA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการทำงานเพื่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดโอกาส โดยการสนับสนุนในด้านกฎหมาย การเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม อันเป็นแนวทางเดียวกับโครงการ คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส หรือ โครงการ ‘คีลส์เปิดประตูสู่โอกาส’ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ นักจิตบำบัด ผู้พร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆ คน และเป็นอีกผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนความเท่าเทียมของมนุษย์ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ อินสตาแกรม และยูทูป @Koendanai ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร และเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการคีลส์ โอเพ่น ดอร์ส ด้วย

ทั้งนี้คีลส์ ประเทศไทย มีแผนที่ดำเนินโครงการเพื่อสังคมนี้ต่อไปในอนาคตระยะยาว จึงมุ่งมั่นเป็นผู้สนับสนุนให้กับองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเพื่อกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่นเดียวกับที่จะได้สนับสนุนองค์กรที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของ Thai TGA

เป้าหมายของโครงการ คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส คือ คีลส์เปิดประตูสู่โอกาส หรือ “Proud & Open” เพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลาก ด้วยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน 3 ประการ ดังนี้

  1. Proud & Empowered: สนับสนุนความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเอง และยังส่งมอบพลังบวกให้กับสังคมแห่งความหลากหลาย
  2. Proud & Nourished: ส่งมอบความภูมิใจ ด้วยโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทั้ง Hard Skill (ทักษะในด้านอาชีพ) และ Soft Skill (ทักษะทางสังคม) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. Proud & Inspired: สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

แผนงานโครงการ คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส  สำหรับปี 2024 ได้แก่

  • สนับสนุนการจัดงาน นิทรรศการภาพวาด “Gender of My Choice เพศกำหนดเอง“ โดย ThaiTGA ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 9 มิ.ย. 67 ณ ห้อง New Gen Space: Space for All Generation ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
  • เข้าร่วมการเฉลิมฉลองเดินพาเหรด Pride Month ในงาน Bangkok Pride Festival 2024 ร่วมกับนฤมิตร ไพรด์ เพื่อสนับสนุน ถึงความเท่าเทียมทางเพศที่หลากหลาย
  • สนับสนุนการจัดงาน Youth Pride Thailand 2024 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมอื่นๆ ของ Youth Pride Thailand โดย ThaiTGA อย่างต่อเนื่อง
  • เดือนกรกฎาคม 2567 เปิดตัว Special Training Program (Beauty Advisor Trainee) โครงการฝึกอบรวมการเป็น Beauty Advisor ของคีลส์ ประเทศไทย โดยจะเปิดตัวโปรแกรมด้วยเสียงจาก SKINPRO ของคีลส์ ที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเชิญชวนน้องๆ เยาวชนให้มาเข้าร่วมโครงการ
  • เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2567 ดำเนินการกิจกรรม Special Training Program และต่อยอดเวิร์กช้อปไปยังกลุ่มอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

“โครงการ ‘คีลส์ โอเพ่น ดอร์ส’ คือการสานต่อปณิธาน ‘การให้’ กลับคืนสู่สังคมของคีลส์ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลกของลอรีอัล กรุ๊ป โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูโอกาสให้กับกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มเยาวชน ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม คีลส์มุ่งหวังจะเป็นกำลังสนับสนุนและมอบโอกาสเพื่อให้พวกเขา สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างที่พวกเขาสมควรจะได้รับ” คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) กล่าวปิดท้าย

สามารถสอบถาม และติตตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางออฟฟิเชียลของ คีลส์ ประเทศไทย ได้แก่ อินสตาแกรม @ kiehlsthailand และเฟซบุ๊กเพจ Kiehl’s Thailand

Hashtag #KiehlsOpenDoorsTH #KiehlsThailand