‘นอร์เวย์’ ค้นพบ ‘แร่โลหะหายาก’ ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เพิ่มโอกาสลดการพึ่งพา ‘จีน’

ในวันที่ทั่วโลกพยายามที่จะลดการพึ่งพา น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อหันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ทำให้ แร่หายาก มีบทบาทมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะเป็นที่ต้องการแร่หายากเหล่านี้มากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

ล่าสุด บริษัทเหมืองแร่ Rare Earths Norway ได้ค้นพบ แหล่งแร่หายากที่มีค่าสูงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยพบว่ามี แรร์เอิร์ธออกไซด์ (TREOs) ทั้งหมด 8.8 ล้านเมตริกตัน และจากปริมาณดังกล่าวมีแร่หายากที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กประมาณ 1.5 ล้านเมตริกตัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าและกังหันลมได้

ซึ่งการค้นพบพื้นที่แร่หายากดังกล่าวจะยิ่งส่งผลดีต่อ ยุโรป เพราะในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปในการนําเข้าธาตุหายากจากจีนเป็นสัดส่วนถึง 40% ของการนำเข้าทั้งหมด และในปัจจุบัน จีน ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนแร่หายากมากที่สุดในโลก

โดยจีนครอบครองแร่ธาตุหายากที่สําคัญ ประมาณ 60% ของการผลิตแร่ธาตุและวัสดุหายากของโลก หากนับเฉพาะธาตุแรร์เอิร์ธ จีนครอบครองการสกัดแร่แรร์เอิร์ธทั่วโลกสูงถึง 70% และครองส่วนแบ่ง 90% ของการแปรรูปแร่แรร์เอิร์ธ

ทั้งนี้ มีการประเมินว่าความต้องการธาตุหายากและแร่ธาตุที่สําคัญ จะเติบโตแบบทวีคูณ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาดดําเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่แร่หายากจะ มีมูลค่ามากกว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ สหรัฐฯ ได้ออกมาเตือนว่า ปริมาณการถือครองแร่หายากของจีน อาจก่อให้เกิดความท้าทายเชิงกลยุทธ์หากโลกต้องการมุ่งสู่การใช้แหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ

CNBC / iea