“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” คว้ารางวัลชนะเลิศ องค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Marketing Company of the Year 2024 พร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดียกระดับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เผยกลยุทธ์การตลาดที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ คว้ารางวัลชนะเลิศองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Marketing Company of the Year (MCOY) จากเวที2024 Asia Marketing Excellence Awardsจัดโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation หรือ AMF) เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทเอเชียที่สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเป็นเลิศด้านการตลาด โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในไทยที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา และได้สร้างชื่อเสียงนำความสำเร็จจากเวทีระดับสากลมาสู่ประเทศไทยอีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายองค์กรนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด

นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล สู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งโดยในปี 2566 เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัล Gold Awards ในหมวด ‘การตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing)’ จากแคมเปญ All You Can Check จากเวที MAT Award 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) การได้รับรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเครือโรงพยาบาลฯ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจับต้องได้ และผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน เข้าชิงรางวัลในหมวดองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี (Marketing Company of the Year) บนเวทีระดับสากล ในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้

เราได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจการแพทย์ขององค์กร พร้อมกลยุทธ์และการบริหารจัดการการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ DRIVE BUSINESS ในธุรกิจการแพทย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดทางการตลาดที่เหมาะสมและแสดงถึงความเป็น Marketing Company of the Year

“นี่คือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ที่มุ่งเน้นการมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การทำงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม การทรานส์ฟอร์มองค์กรหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การนำ AI มาช่วยวินิจฉัยในการดูแลผู้ป่วย เป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเพื่อรับมือกับเทรนด์ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 เครือโรงพยาบาลได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้บริการดูแลรักษาลูกค้าชาวไทย 70% และต่างชาติ 30% โดยกลุ่มประเทศหลักคือ CLMV และตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 10%”

ด้าน นางสาววนิดา เศรษฐเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลกล่าวถึงแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยผสมผสานการตลาดสร้างสรรค์กับการมุ่งเน้นเสริมพลังให้ผู้ป่วยผ่านนวัตกรรมที่แตกต่าง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในองค์กร เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ป่วย ทำให้เครือโรงพยาบาลฯ เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งการตรวจรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

การแข่งขันครั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้นำเสนอภาพความเป็น Marketing Company of the Year ภายใต้หัวข้อ “Healthcare Innovation Making Patient’s Life Possible” ด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้วยการนำการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสุขภาพเข้ามาช่วย EMPOWER ชีวิตของผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางสุขภาพ (Total Health Journey)

วนิดา กล่าวย้ำ “กุญแจสำคัญของความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นจาก ‘ทุกคนในองค์กร’ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นองค์กรที่สร้าง People Culture ที่ทุกคนในนั้นเป็นคนที่ไม่เพียงแค่เก่งเท่านั้น แต่ต้องดีด้วย ดีคือการมีความเข้าอกเข้าใจและกระตือรือร้นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไข้ รวมถึงแก้ไขปัญหาในฟังก์ชันการทำงานของตนเอง เรามีคติที่ทุกคนต้องยึดถือว่า ‘ดีที่สุดไม่มี มีแต่ดีขึ้น’ ง่ายๆ คือ ทำสิ่งตรงหน้าให้ดีและคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้อย่างไร เราเรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรม”

“เหนือกว่าชัยชนะบนเวที AMF คือประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าประกวด โอกาสครั้งนี้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตัวเองและองค์กรไปเลย เราได้เห็นมุมมองการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญในทุกธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับการตลาดและอาชีพนักการตลาด”

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญอุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลได้รับรางวัลองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้องค์กรที่ได้รับคัดเลือกต้องมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งด้านยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งตลาด  และผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ต้องแสดงถึงกลยุทธ์  วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร และความคิดด้านการตลาดที่ส่งผลดีต่อสังคม

ดร.สมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัลนี้ เป็นการยกระดับระบบสุขภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวคิดนี้ไปต่อยอด ใครจะคาดคิดว่าองค์กรในธุรกิจ Health & Wellness จะสามารถคว้ารางวัลการตลาดในเอเชีย แสดงให้เห็นว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดที่ไม่แพ้องค์กรเชิงพาณิชย์”

สำหรับสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation หรือ AMF) เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 มีเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนวิชาชีพด้านการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์กรการตลาดระดับประเทศ18แห่ง คือ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม